Statistikdatabasen
Grönyta efter ägarkategori per tätort. År 2015
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tätort Markera minst ett värde

ägarkategori Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

vart 5:e år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tabellen innehåller uppgifter om hur grönytan fördelar sig på olika typer av markägare i tätorter. Information om ägarskap baseras på uppgifter i Fastighetstaxeringsregistret (FTR) som kopplats till fastighetsindelningen. Med ägare avses deklarationsansvarig ägare.
ägarkategori
enskild person
Mark som ägs av enskilda personer (privatpersoner).
offentliga institutioner
Mark som ägs av kommun, landsting eller staten.
aktiebolag
Mark som ägs av svenskt AB.
bostadsrättsföreningar och kommunala bostadsföretag
Mark som ägs av bostadsrättsföreningar och kommunala bostadsbolag.
övriga och okänd ägare
Mark som ägs av kyrkan, dödsbon, övriga ägare och okända ägare.
total grönyta
Alla typer av gröna ytor som bygger upp den samlade grönstrukturen inom tätortsgränsen, såsom allmänna parker och öppna gräsytor samt andra träd- eller gräsbevuxna ytor, vid byggnation överblivna gröna ytor (impediment), villaträdgårdar, gröna ytor mellan flerbostadshus eller industribyggnader och även gröna stråk mellan vägar etc. Total grönyta utgör här summan av öppen vegetationsklädd mark och skog.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-12-05
Kontakt
Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Stefan Svanström, SCB
+46 010-479 45 58
Stefan.Svanstrom@scb.se

Enhet
Grönyta i hektar:
hektar
Referenstid
Grönyta i hektar:
31 december vart 5:e år
Datatyp
Grönyta i hektar:
Stock
Kalenderkorrigerad
Grönyta i hektar:
Nej
Säsongsrensad
Grönyta i hektar:
Nej
Skapad datum
2020-10-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000045J