Statistikdatabasen
Befolkningens avstånd till handelsområden efter region. Vart femte år 2015
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

region

vart 5:e år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Handelsområde
En koncentration av arbetsställen med SNI 47 Detaljhandel, vilka tillsammans bildar ett geografiskt avgränsat område, bestående av:
1. minst fem detaljhandelsföretag, eller
2. fyra detaljhandelsföretag, vilka tillsammans har minst 100 anställda.
En tätort har sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare. SCB avgränsar tätorterna geografiskt och beräknar därefter statistik per tätorter.
Uppgifter om befolkning har hämtats från Registret över totalbefolkningen (RTB) samkört med Lantmäteriets byggnadsregister. Referensdatum är 31 december aktuellt år.
tabellinnehåll
Medelavstånd, meter i jämna 100-tal
Medelavstånd redovisas avrundat till jämna 100-tal.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2018-11-20
Kontakt
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
mark.vatten.gis@scb.se

Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Enhet
Inom 300 meter, andel i procent:
andel i procent
Inom 1 kilometer, andel i procent:
andel i procent
Inom 3 kilometer, andel i procent:
andel i procent
Inom 5 kilometer, andel i procent:
andel i procent
Inom 10 kilometer, andel i procent:
andel i procent
Medelavstånd, meter i jämna 100-tal:
100-tals meter
Referenstid
Inom 300 meter, andel i procent:
31 december
Inom 1 kilometer, andel i procent:
31 december
Inom 3 kilometer, andel i procent:
31 december
Inom 5 kilometer, andel i procent:
31 december
Inom 10 kilometer, andel i procent:
31 december
Medelavstånd, meter i jämna 100-tal:
31 december
Datatyp
Inom 300 meter, andel i procent:
Stock
Inom 1 kilometer, andel i procent:
Stock
Inom 3 kilometer, andel i procent:
Stock
Inom 5 kilometer, andel i procent:
Stock
Inom 10 kilometer, andel i procent:
Stock
Medelavstånd, meter i jämna 100-tal:
Stock
Kalenderkorrigerad
Inom 300 meter, andel i procent:
Nej
Inom 1 kilometer, andel i procent:
Nej
Inom 3 kilometer, andel i procent:
Nej
Inom 5 kilometer, andel i procent:
Nej
Inom 10 kilometer, andel i procent:
Nej
Medelavstånd, meter i jämna 100-tal:
Nej
Säsongsrensad
Inom 300 meter, andel i procent:
Nej
Inom 1 kilometer, andel i procent:
Nej
Inom 3 kilometer, andel i procent:
Nej
Inom 5 kilometer, andel i procent:
Nej
Inom 10 kilometer, andel i procent:
Nej
Medelavstånd, meter i jämna 100-tal:
Nej
Skapad datum
2021-01-16
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002SN