Statistikdatabasen
Anställda och arbetsställen i handelsområden inom tätorter, per storleksklass tätort. Vart femte år 2015
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

storleksklass tätort

Totalt 10 Valda

Sök

vart 5:e år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Handelsområde
En koncentration av arbetsställen med SNI 47 Detaljhandel, vilka tillsammans bildar ett geografiskt avgränsat område, bestående av:
1. minst fem detaljhandelsföretag, eller
2. fyra detaljhandelsföretag, vilka tillsammans har minst 100 anställda.
En tätort har sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare. SCB avgränsar tätorterna geografiskt och beräknar därefter statistik per tätorter.
tabellinnehåll
Antal arbetsställen
Antal arbetsställen inom SNI 47 detaljhandel, hämtade från SCB:s Företagsdatabas. Här avgränsat till de med minst 1 anställd.
Antal anställda, intervallmitt
Antal anställda inom SNI 47 detaljhandel. Anges avrundat till närmaste 50-tal. Uppgifter om anställda är hämtade från SCB:s Företagsdatabas. Här avgränsats till arbetsställen de med minst 1 anställd.
Areal, andel av total areal i procent
Statistik över andel areal avser landarealer.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2018-12-21
Kontakt
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
mark.vatten.gis@scb.se

Enhet
Antal arbetsställen:
antal
Antal anställda, intervallmitt:
antal
Areal, andel av total areal i procent:
andel i procent
Referenstid
Antal arbetsställen:
November
Antal anställda, intervallmitt:
November
Areal, andel av total areal i procent:
November
Datatyp
Antal arbetsställen:
Stock
Antal anställda, intervallmitt:
Stock
Areal, andel av total areal i procent:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal arbetsställen:
Nej
Antal anställda, intervallmitt:
Nej
Areal, andel av total areal i procent:
Nej
Säsongsrensad
Antal arbetsställen:
Nej
Antal anställda, intervallmitt:
Nej
Areal, andel av total areal i procent:
Nej
Skapad datum
2021-01-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002SD