Statistikdatabasen
Markanvändningen i Sverige i bebyggd mark efter region och markanvändningsklass. Äldre serie som inte uppdateras. Vart 5:e år 2000 - 2005
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

markanvändningsklass

Totalt 8 Valda

Sök

vart 5:e år Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

region
Uppgifter för 2005 redovisas enligt länsindelningen 2007.
markanvändningsklass
fritidshus
I riksstotalen för fritidshus ingår ca 12 000 hektar som ej är länsfördelade.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2008-11-27
Kontakt
Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Stefan Svanström, SCB
+46 010-479 45 58
Stefan.Svanstrom@scb.se

Enhet
Markanvändningen, hektar:
hektar
Referenstid
Markanvändningen, hektar:
Medeltal för resp år
Datatyp
Markanvändningen, hektar:
Medel
Kalenderkorrigerad
Markanvändningen, hektar:
Nej
Säsongsrensad
Markanvändningen, hektar:
Nej
Skapad datum
2020-10-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
MI0803C1