Statistikdatabasen
Markanvändningen i Sverige efter region och markanvändningsklass. Äldre serie som inte uppdateras. Vart 5:e år 2000 - 2005
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

markanvändningsklass

Totalt 10 Valda

Sök

vart 5:e år Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

region
Uppgifter för 2005 redovisas enligt länsindelningen 2007.
markanvändningsklass
bebyggd mark och tillhörande mark
I riksstotalen för bebyggd mark och tillhörande mark ingår ca 12 000 hektar som ej är länsfördelade.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2008-11-27
Kontakt
Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Stefan Svanström, SCB
+46 010-479 45 58
Stefan.Svanstrom@scb.se

Enhet
Markanvändningen, hektar:
hektar
Referenstid
Markanvändningen, hektar:
Medeltal för resp år
Datatyp
Markanvändningen, hektar:
Medel
Kalenderkorrigerad
Markanvändningen, hektar:
Nej
Säsongsrensad
Markanvändningen, hektar:
Nej
Skapad datum
2020-10-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
MI0803B1