Statistikdatabasen
Järnvägsarealer i hektar efter region. År 2010 - 2015
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

region

år Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Mark som används för alla typer av spårbunden trafik, inklusive mark för stationer, bangårdar, administrationsbyggnader och dylikt.
tabellinnehåll
Total areal
Total areal motsvarar all yta som järnvägar upptar. Ej representativt för markanvändningen.
Areal i tunnel/planskillnad
Areal i tunnel/planskillnad motsvarar all areal med flera markanvändningar på skilda plan, t.ex. järnväg under järnvägs-/vägbro och där markanvändningen redan är medräknad.
Areal i vägområde
Areal i vägområde avser den mark som järnvägar delar med vägområden.
Total markyta
Total markyta är den mark som järnvägar ensamt upptar, exklusive areal i tunnel/planskillnad och den mark som delas med vägområden.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-02-20
Kontakt
Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Enhet
Total areal:
hektar
Areal i tunnel/planskillnad:
hektar
Areal i vägområde:
hektar
Total markyta:
hektar
Referenstid
Total areal:
1 januari resp år
Areal i tunnel/planskillnad:
1 januari resp år
Areal i vägområde:
1 januari resp år
Total markyta:
1 januari resp år
Datatyp
Total areal:
Stock
Areal i tunnel/planskillnad:
Stock
Areal i vägområde:
Stock
Total markyta:
Stock
Kalenderkorrigerad
Total areal:
Nej
Areal i tunnel/planskillnad:
Nej
Areal i vägområde:
Nej
Total markyta:
Nej
Säsongsrensad
Total areal:
Nej
Areal i tunnel/planskillnad:
Nej
Areal i vägområde:
Nej
Total markyta:
Nej
Skapad datum
2020-10-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002P5