Statistikdatabasen
Genomsnittligt taxeringsvärde per hektar mark efter region och markanvändningsklass. Vart 5:e år 2010 - 2015
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

markanvändningsklass Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

vart 5:e år Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tabellen innehåller uppgifter om genomsnittligt taxeringsvärde per markslagskategori uttryckt i svenska kronor/hektar. Statistiken bygger helt på uppgifter i Fastighetstaxeringsregistret som samlas in av Skatteverket. Taxeringsvärdet och arealen för varje markslagskategori har först summerats per region. Därefter har det summerade taxeringsvärdet för respektive markslagskategori delats med den summerade arealen för respektive marslagskategori. Taxeringsvärdet fastställs vid fastighetstaxering och ska motsvara 75 procent av markens marknadsvärde.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-02-20
Kontakt
Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Stefan Svanström, SCB
+46 010-479 45 58
Stefan.Svanstrom@scb.se

Enhet
Genomsnittligt taxeringsvärde per hektar mark:
kronor per hektar
Referenstid
Genomsnittligt taxeringsvärde per hektar mark:
31 december respektive år
Datatyp
Genomsnittligt taxeringsvärde per hektar mark:
Stock
Kalenderkorrigerad
Genomsnittligt taxeringsvärde per hektar mark:
Nej
Säsongsrensad
Genomsnittligt taxeringsvärde per hektar mark:
Nej
Skapad datum
2020-10-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000001G8