Statistikdatabasen
Markägande efter region och ägarkategori. Vart 5:e år 2010 - 2015
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

ägarkategori Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök

vart 5:e år Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tabellen innehåller uppgifter om det totala markägande fördelat efter ägarkategorier. Statistiken baseras på uppgifter i Fastighetstaxeringsregistret om deklarationsansvarig ägare i kombination med geografisk data för areaberäkningar.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2018-09-20
Kontakt
Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Stefan Svanström, SCB
+46 010-479 45 58
Stefan.Svanstrom@scb.se

Enhet
Markareal i hektar:
hektar
Referenstid
Markareal i hektar:
31 december respektive år
Datatyp
Markareal i hektar:
Stock
Kalenderkorrigerad
Markareal i hektar:
Nej
Säsongsrensad
Markareal i hektar:
Nej
Skapad datum
2020-10-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002ON