Statistikdatabasen
Byggnader, antal och markyta efter region och byggnadstyp. Vart 5:e år 2010 - 2016
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region

byggnadstyp

Totalt 9 Valda

Sök

vart 5:e år Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

byggnadstyp
Klassificering av byggnader efter byggnadstyp följer kodningen av byggnader efter ändamål i Fastighetsregistret, byggnadsdelen. Lantmäteriets definitioner: Specifikation för Grunddatalager (GDL)
byggnadstyp
Kodningen av ekonomibyggnad och komplementbyggnad är inte konsekvent genomförd i Fastighetsregistrets byggnadsdel. Ekonomibyggnader kan förekomma under kategorin komplementbyggnad. Byggnadstypen ekonomibyggnad ger därför inte en korrekt bild av ekonomibyggnadsbeståndet.
byggnadstyp
I samband med införandet av lägenhetsregistret kodades många byggnader i Fastighetsregistret om. Bostadshus som i Lägenhetsregistrets mening saknar bostadslägenheter omkodades till komplementbyggnad. Minskningen av antalet bostadshus mellan 2010 och 2015 beror alltså i huvudsak på en registerteknisk förändring.
byggnadstyp
I samband med införandet av lägenhetsregistret kodades många byggnader i Fastighetsregistret om. Bostadshus som i Lägenhetsregistrets mening saknar bostadslägenheter omkodades till komplementbyggnad. Minskningen av antalet bostadshus mellan 2010 och 2015 beror alltså i huvudsak på en registerteknisk förändring.
tabellinnehåll
Antal byggnader
En byggnad definieras av Plan- och bygglag (2010:900) som:
En varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den.
Antal byggnader
En fysisk byggnad som delas av fastighetsgräns redovisas i Fastighetsregistret som flera byggnader.
Antal byggnader
Källa: Fastighetsregistret, byggnadsdelen.
Markyta, 1000 m2
Källa: Fastighetsregistret, byggnadsdelen samt GSD Fastighetskartan.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-02-20
Kontakt
Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Stefan Svanström, SCB
+46 010-479 45 58
Stefan.Svanstrom@scb.se

Enhet
Antal byggnader:
antal
Markyta, 1000 m2:
1000 kvadratmeter
Referenstid
Antal byggnader:
31 december respektive år. Avvikelser kan dock förekomma.
Markyta, 1000 m2:
31 december respektive år. Avvikelser kan dock förekomma.
Datatyp
Antal byggnader:
Medel
Markyta, 1000 m2:
Medel
Kalenderkorrigerad
Antal byggnader:
Nej
Markyta, 1000 m2:
Nej
Säsongsrensad
Antal byggnader:
Nej
Markyta, 1000 m2:
Nej
Skapad datum
2020-10-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
MI0803AD