Statistikdatabasen
Bostadsbebyggelsens ålder efter region. Vart 5:e år 2010 - 2015
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region

byggår Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök

vart 5:e år Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tabellen innehåller uppgifter om bostadsbyggnadernas ålder i åldersintervall baserat på nybyggnadsår i Lantmäteriets fastighetsregister. Kompletteringar av nybyggnadsår har gjorts av SCB genom sambearbetning av Fastighetsregistret och Fastighetstaxeringsregistret. Uppgifterna redovisas både i antal och i procent. Procent avser åldersintervallets andel av det totala bostadsbyggnadsbeståndet per region. Nybyggnadsår före 1930 är osäkra och bör tolkas med försiktighet.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-02-20
Kontakt
Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Stefan Svanström, SCB
+46 010-479 45 58
Stefan.Svanstrom@scb.se

Enhet
Antal:
antal
Andel i procent:
andel i procent
Referenstid
Antal:
31 december respektive år
Andel i procent:
31 december respektive år
Datatyp
Antal:
Stock
Andel i procent:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal:
Nej
Andel i procent:
Nej
Säsongsrensad
Antal:
Nej
Andel i procent:
Nej
Skapad datum
2020-10-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002Y1