Statistikdatabasen
Mark med koloniområden. Vart 5:e år 2010 - 2015
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

vart 5:e år Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Mark som används för fritidsodling och rekreation, vanligtvis indelad i ett antal kolonilotter där odlingsmark är det huvudsakliga inslaget, med eller utan tillhörande stuga för tillfälligt boende.
I flera kommuner uppgår totalarealen koloniområdesmark till mindre än 0,5 hektar. Dessa kommuner redovisas utan värde i denna tabell. Totalsummorna för arealen mark med koloniområden på läns- respektive kommunnivå skiljer sig därför åt något.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-02-20
Kontakt
Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Stefan Svanström, SCB
+46 010-479 45 58
Stefan.Svanstrom@scb.se

Enhet
Mark med koloniområden, hektar:
areal i hektar
Referenstid
Mark med koloniområden, hektar:
31 december respektive år
Datatyp
Mark med koloniområden, hektar:
Stock
Kalenderkorrigerad
Mark med koloniområden, hektar:
Nej
Säsongsrensad
Mark med koloniområden, hektar:
Nej
Skapad datum
2020-11-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002ZE