Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Land- och vattenareal per den 1 januari efter region och arealtyp. År 2012 - 2024

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Esbjörn Pettersson, SCB
+46 010-479 45 72
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
Ja
2024-02-22
Kvadratkilometer:
kvadratkilometer
Hektar:
hektar
Kvadratkilometer:
1 januari resp år
Hektar:
1 januari resp år
Kvadratkilometer:
Stock
Hektar:
Stock
Kvadratkilometer:
Nej
Hektar:
Nej
Kvadratkilometer:
Nej
Hektar:
Nej
SCB
000001O3
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2012 , 2013 , 2014 ,

Valda 1 Totalt 13

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Två prickar (..) betyder att uppgifter ej finns tillgängligt eller är för osäkra för att redovisas. De rikstäckande indelningarna DeSO (Demografiska statistikområden) och RegSO (Regionala statistikområden) gäller från 1 januari 2018 respektive 1 juni 2020. De följer läns- och kommungränserna 2018. RegSO har skapats genom att aggregera DeSO. Ytterligare information om DeSO och RegSO finns på SCB:s webbplats. DeSO och RegSO ska följa de administrativa gränserna för kommuner och län, men några betydande undantag förekommer, vilket påverkar arealstatistiken för DeSO och RegSO. Följande undantag förekommer:
• Havsarealer och obefolkade öar i det yttre havsbandet ingår inte alltid i områdena, eftersom DeSO och RegSO är avgränsade för att ringa in befolkade landområden. Det innebär att totala arealer för län, kommuner och riket inte stämmer överens med de totala och summerade arealerna för DeSO och RegSO.
• Kommunenklaver, det vill säga mindre fastighetsytor som omges av en annan kommun, har lämnats utanför avgränsningen av DeSO och RegSO. En enklav räknas som en del av den kommun som omsluter enklaven, i statistiken över DeSO och RegSO. I statistiken över kommuner och län, räknas enklaverna till den kommun som de är registrerade på.
• Eftersläpning i anpassningar till förändringar av kommungränser, på grund av intermittent uppdatering av områdesgränser. Eventuella förändringar efter 2018-01-01, saknas i datamängden med detta referensdatum.
Vattenarealer redovisas inte separat för DeSo och RegSo, men ingår i deras totalarealer.
För samtliga regionala indelningar innehåller landarealstatistiken mindre vattenytor, som är för små för att framgå i indata till statistiken. Det är vattendrag som är smalare än 6 meter och vattenytor som är upp till några 10-tal kvadratmeter stora. Inlandsvatten (exkl. de 4 stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren) består av sjöar större än några 10-tal kvadratmeter samt vattendrag mer än 6 m breda. De fyra stora sjöarna: Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren. Dessa har vattenareal i följande kommuner. Vänern: 1444 Grästorp, 1447 Gullspång, 1461 Mellerud, 1471 Götene, 1487 Vänersborg, 1492 Åmål, 1493 Mariestad, 1494 Lidköping, 1761 Hammarö, 1764 Grums, 1780 Karlstad, 1781 Kristinehamn, 1785 Säffle Vättern: 0509 Ödeshög, 0583 Motala, 0584 Vadstena, 0643 Habo, 0680 Jönköping, 1446 Karlsborg, 1497 Hjo, 1882 Askersund Mälaren: 0114 Upplands Väsby, 0123 Järfälla, 0125 Ekerö, 0126 Huddinge, 0127 Botkyrka, 0128 Salem, 0139 Upplands-Bro, 0140 Nykvarn, 0180 Stockholm, 0181 Södertälje, 0183 Sundbyberg, 0184 Solna, 0191 Sigtuna, 0305 Håbo, 0330 Knivsta, 0380 Uppsala, 0381 Enköping, 0484 Eskilstuna, 0486 Strängnäs, 1960 Kungsör, 1961 Hallstahammar, 1980 Västerås, 1983 Köping Hjälmaren: 0428 Vingåker, 0483 Katrineholm, 0484 Eskilstuna, 1880 Örebro, 1984 Arboga. Havsvatten ut till territorialgränsen utgörs av ytan på vattnet mellan kustlinjen och territorialgränsen. Mellan 2012 till 2018 summerar inte kommunuppgifterna till län, eftersom det finns s.k. enklaver som inte kunnat kommunfördelas. Från 2019 har alla enklaver kunnat kommunfördelas.