Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Land- och vattenareal per den 1 januari efter region och arealtyp. År 2012 - 2023

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Esbjörn Pettersson, SCB
+46 010-479 45 72
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
Ja
2023-02-22
Kvadratkilometer:
kvadratkilometer
Hektar:
hektar
Kvadratkilometer:
1 januari resp år
Hektar:
1 januari resp år
Kvadratkilometer:
Stock
Hektar:
Stock
Kvadratkilometer:
Nej
Hektar:
Nej
Kvadratkilometer:
Nej
Hektar:
Nej
SCB
000001O3
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2012 , 2013 , 2014 ,

Valda 1 Totalt 12

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Två prickar (..) betyder att uppgifter ej finns tillgängligt eller är för osäkra för att redovisas. De rikstäckande indelningarna DeSO (Demografiska statistikområden) och RegSO (Regionala statistikområden) gäller från 1 januari 2018 respektive 1 juni 2020. De följer läns- och kommungränserna 2018. RegSO har skapats genom att aggregera DeSO. Ytterligare information om DeSO och RegSO finns på SCB:s webbplats. Arealuppgifterna för DeSo och RegSo summerar inte till arealen för hela det svenska territoriet, det vill säga de arealer som redovisas för region Riket. Det beror på att områdena DeSo och RegSo inte sträcker sig ut till territorialvattengräns i hav. Öar i havsbandet som saknar befolkning, ingår därför inte i DeSo och RegSo. Det ger en något mindre landareal och en kraftig minskning av totalarealen, jämfört med statistik för kommun, län och riket. Den summerade landarealen för DeSo och RegSo är 0,2 promille mindre än hela rikets landareal. Vattenarealer redovisas inte separat för DeSo och RegSo, men ingår i deras totalarealer. Arealstatistik för DeSO och RegSO kan inte summeras till korrekt statistik för hela kommuner och län. I många kommuner finns det enklaver där andra kommuner äger mark inom kommunens territorium. Enklaverna ingår i statistiken som redovisas för kommuner och län, men inte i statistik som redovisas för DeSO och RegSO. När DeSO skapades togs alla enklaver bort och hänfördes till den kommun som omslöt dessa. Eftersom RegSO är skapade som en gruppering av DeSO gäller samma princip för den regiontypen. Ytterligare en skillnad är att mindre kommunjusteringar som har gjorts sedan DeSO skapades 2018, inte har beaktats i beräkningen av arealer för DeSO och RegSO.

tabellinnehåll

Kvadratkilometer

Mellan 2012 till 2018 summerar inte kommunuppgifterna till län, eftersom det finns s.k. enklaver som inte kunnat kommunfördelas. Från 2019 har alla enklaver kunnat kommunfördelas.

tabellinnehåll: Kvadratkilometer , arealtyp: landareal

I landarealen ingår vattendrag 6 meter och smalare samt gölar och mindre vattensamlingar, upp till max några 10-tal kvadratmeter stora.

tabellinnehåll: Kvadratkilometer , arealtyp: inlandsvatten exkl de fyra stora sjöarna

Inlandsvatten (exkl de 4 stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren) består av sjöar större än några 10-tal kvadratmeter samt vattendrag mer än 6 m breda.

tabellinnehåll: Kvadratkilometer , arealtyp: de fyra stora sjöarna

De fyra stora sjöarna: Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren. Dessa har vattenareal i följande kommuner. Vänern: 1444 Grästorp, 1447 Gullspång, 1461 Mellerud, 1471 Götene, 1487 Vänersborg, 1492 Åmål, 1493 Mariestad, 1494 Lidköping, 1761 Hammarö, 1764 Grums, 1780 Karlstad, 1781 Kristinehamn, 1785 Säffle Vättern: 0509 Ödeshög, 0583 Motala, 0584 Vadstena, 0643 Habo, 0680 Jönköping, 1446 Karlsborg, 1497 Hjo, 1882 Askersund Mälaren: 0114 Upplands Väsby, 0123 Järfälla, 0125 Ekerö, 0126 Huddinge, 0127 Botkyrka, 0128 Salem, 0139 Upplands-Bro, 0140 Nykvarn, 0180 Stockholm, 0181 Södertälje, 0183 Sundbyberg, 0184 Solna, 0191 Sigtuna, 0305 Håbo, 0330 Knivsta, 0380 Uppsala, 0381 Enköping, 0484 Eskilstuna, 0486 Strängnäs, 1960 Kungsör, 1961 Hallstahammar, 1980 Västerås, 1983 Köping Hjälmaren: 0428 Vingåker, 0483 Katrineholm, 0484 Eskilstuna, 1880 Örebro, 1984 Arboga.

tabellinnehåll: Kvadratkilometer , arealtyp: havsvatten

Havsvatten ut till territorialgränsen utgörs av ytan på vattnet mellan kustlinjen och territorialgränsen.