Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Folkmängd inom zon runt skyddad natur och medelavstånd till skyddad natur, efter region. År 2013 - 2023

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
Linus Rispling, SCB
+46 010-479 45 69
Ja
2024-05-23
Inom 300 meter, andel i procent:
andel
Inom 1 kilometer, andel i procent:
andel
Inom 3 kilometer, andel i procent:
andel
Inom 5 kilometer, andel i procent:
andel
Inom 10 kilometer, andel i procent:
andel
Medelavstånd, meter i jämna 100-tal:
100-tals meter
Inom 300 meter, andel i procent:
31 december
Inom 1 kilometer, andel i procent:
31 december
Inom 3 kilometer, andel i procent:
31 december
Inom 5 kilometer, andel i procent:
31 december
Inom 10 kilometer, andel i procent:
31 december
Medelavstånd, meter i jämna 100-tal:
31 december
Inom 300 meter, andel i procent:
Stock
Inom 1 kilometer, andel i procent:
Stock
Inom 3 kilometer, andel i procent:
Stock
Inom 5 kilometer, andel i procent:
Stock
Inom 10 kilometer, andel i procent:
Stock
Medelavstånd, meter i jämna 100-tal:
Stock
Inom 300 meter, andel i procent:
Nej
Inom 1 kilometer, andel i procent:
Nej
Inom 3 kilometer, andel i procent:
Nej
Inom 5 kilometer, andel i procent:
Nej
Inom 10 kilometer, andel i procent:
Nej
Medelavstånd, meter i jämna 100-tal:
Nej
Inom 300 meter, andel i procent:
Nej
Inom 1 kilometer, andel i procent:
Nej
Inom 3 kilometer, andel i procent:
Nej
Inom 5 kilometer, andel i procent:
Nej
Inom 10 kilometer, andel i procent:
Nej
Medelavstånd, meter i jämna 100-tal:
Nej
SCB
000000SE
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2013 , 2014 , 2015 ,

Valda 1 Totalt 11

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Folkmängd
Uppgifter om folkmängd har hämtats från Register över totalbefolkning (RTB) samkört med Lantmäteriets fastighetsregister. Referensdatum är den 31 december aktuellt år.
En tätort har sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare. SCB avgränsar tätorterna geografiskt och beräknar därefter statistik per tätort. Från och med referensår 2018 ingår även biotopskyddsområden (i skog och på övrig mark) och Kungliga nationalstadsparken i statistiken. Det leder till ökade andelar befolkning inom zoner runt skyddad natur, samt minskade medelavstånd till skyddad natur. Skyddad natur i denna tabell är nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden, biotopskyddsområden (i skog och på övrig mark) och Kungliga nationalstadsparken.

tabellinnehåll

Medelavstånd, meter i jämna 100-tal

Medelavstånd redovisas avrundat till jämna 100-tal.