Statistikdatabasen
Behandlad mängd elutrustning efter behandlingstyp och produktkategori. År 2010 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

behandlingstyp Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

produktkategori

Totalt 11 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Med (..) avses att uppgiften ej kan förekomma eller är borttagen av sekretesskäl. Siffran noll (0) innebär att värdet har avrundats till noll, eller är noll.
Statistiken bygger på uppgifter som importörer och tillverkare har rapporterat till Naturvårdsverket. Det kan förekomma mindre felaktigheter i uppgifterna. Naturvårdsverket ser löpande över de inrapporterade uppgifterna och kan vid behov göra ev. justeringar i den publicerade statistiken.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-06-01
Kontakt
Fredrik Larsson, Naturvårdsverket
+46 010-698 14 59
fredrik.larsson@naturvardsverket.se

Barbara Narfström, SCB
+46 010-479 48 58
barbara.narfstrom@scb.se

Enhet
Behandlad mängd elutrustning, ton:
ton
Datatyp
Behandlad mängd elutrustning, ton:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Behandlad mängd elutrustning, ton:
Nej
Säsongsrensad
Behandlad mängd elutrustning, ton:
Nej
Skapad datum
2020-10-31
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Naturvårdsverket
Matris
000002P2