Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Total tillförd och återvunnen mängd förpackningar efter förpackningsslag. Ny beräkningsgrund fr.o.m 2020. År 2020 - 2021

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Martin Villner, SCB
+46 010-479 45 61
Avfallstatistik Naturvårdsverket, Naturvårdsverket
- -
Ja
2022-10-27
Tillförd mängd, ton:
ton
Tillförd mängd, ton (uppräknat):
ton
Materialåtervinning, ton:
ton
Materialåtervinning, procent:
procent
Materialåtervinning, procent (uppräknat):
procent
Tillförd mängd, ton:
Flöde
Tillförd mängd, ton (uppräknat):
Flöde
Materialåtervinning, ton:
Flöde
Materialåtervinning, procent:
Flöde
Materialåtervinning, procent (uppräknat):
Flöde
Tillförd mängd, ton:
Nej
Tillförd mängd, ton (uppräknat):
Nej
Materialåtervinning, ton:
Nej
Materialåtervinning, procent:
Nej
Materialåtervinning, procent (uppräknat):
Nej
Tillförd mängd, ton:
Nej
Tillförd mängd, ton (uppräknat):
Nej
Materialåtervinning, ton:
Nej
Materialåtervinning, procent:
Nej
Materialåtervinning, procent (uppräknat):
Nej
Naturvårdsverket
0000047A
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanGlas , Plast, inklusive PET-flaskor med pant , PET-flaskor med pant ,

Valda 0 Totalt 8

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Anledningen till att det finns en skillnad mellan mängd förpackningar som sätts på marknaden och mängd förpackningar som materialåtervinns är på grund av att samtliga förpackningar inte sorteras ut till materialåtervinning. Istället kastas förpackningarna bland annat avfall, framförallt i avfall till energiutvinning.
Mängden satta på marknaden är sannolikt underskattad på grund av producenter som av olika anledningar inte fångas upp av producentansvaret samt privatimport/privatinförsel av förpackningar. Det leder därför till en överskattning av materialåtervinningsgraden.
För att minska problematiken med överskattning görs från och med referensår 2021 en uppräkning av mängden förpackningar satta på marknaden. Uppräkningen redovisas med variabeln “Tillförd mängd, ton (uppräknat)”. Även en ny materialåtervinningsgrad beräknas och redovisas under “Materialåtervinning, procent (uppräknat)”. Variablerna har tagits fram med plockanalysdata från Avfall Web.
Från och med referensår 2020 gäller tydligare beräkningspunkter för flertalet förpackningsslag. Förtydligandet kring hur materialåtervunna mängder ska tas fram gör att återvinningsresultaten för 2020 och senare inte är helt jämförbara med åren fram till 2019.
Från och med januari 2020 höjdes materialåtervinningsmålen med upp till 20 procentenheter beroende på typ av förpackningsslag. Pantburkar av aluminium, PET-flaskor med pant och träförpackningar omfattas av samma mål som tidigare år.
Materialåtervinningsmålen för förpackningsslaget ”Plast exklusive PET” försvinner från och med 2020 och ersätts av ett mål för ”Plast, inklusive PET-flaskor med pant”. Detsamma gäller för ”Metall, ej pantburkar” som ersatts av ”Järnbaserad metall (stål)” och ”Aluminium, inklusive pantburkar”. Det medför att de tidigare förpackningsslagen stryks från och med 2020. Det medför även att mängderna inte är jämförbara med tidigare år.
Observera att ”PET-flaskor med pant” respektive ”Pantburkar av aluminium” är delmängder som inte ska inkluderas i en beräkning av totala mängder förpackningar.

tabellinnehåll

Materialåtervinning, procent

Tabellinnehållet ”Materialåtervinning, procent” beräknas genom att dividera materialåtervunnen mängd förpackningar med tillförd mängd.

tabellinnehåll: Materialåtervinning, procent , förpackningsslag: Glas

Beräkningspunkten för materialåtervinning är densamma för 2020 och 2019, vilket gör materialåtervinningsgraden jämförbar mellan åren.

tabellinnehåll: Materialåtervinning, ton , förpackningsslag: Glas

Beräkningspunkten för materialåtervinning är densamma för 2020 och 2019, vilket gör materialåtervinningsgraden jämförbar mellan åren.

tabellinnehåll: Tillförd mängd, ton , förpackningsslag: Glas

Beräkningspunkten för materialåtervinning är densamma för 2020 och 2019, vilket gör materialåtervinningsgraden jämförbar mellan åren.

tabellinnehåll: Materialåtervinning, procent , förpackningsslag: Plast, inklusive PET-flaskor med pant

Materialåtervinningsmålet höjdes från och med 2020 till 50 procent, från tidigare 30 procent. Jämfört med 2019 har materialåtervinningsgraden för plastförpackningar markant gått ner, vilket beror på att beräkningspunkten för materialåtervinning har flyttats framåt i värdekedjan.

tabellinnehåll: Materialåtervinning, ton , förpackningsslag: Plast, inklusive PET-flaskor med pant

Materialåtervinningsmålet höjdes från och med 2020 till 50 procent, från tidigare 30 procent. Jämfört med 2019 har materialåtervinningsgraden för plastförpackningar markant gått ner, vilket beror på att beräkningspunkten för materialåtervinning har flyttats framåt i värdekedjan.

tabellinnehåll: Tillförd mängd, ton , förpackningsslag: Plast, inklusive PET-flaskor med pant

Materialåtervinningsmålet höjdes från och med 2020 till 50 procent, från tidigare 30 procent. Jämfört med 2019 har materialåtervinningsgraden för plastförpackningar markant gått ner, vilket beror på att beräkningspunkten för materialåtervinning har flyttats framåt i värdekedjan.

tabellinnehåll: Materialåtervinning, procent , förpackningsslag: PET-flaskor med pant

Från referensår 2020 ingår PET-flaskor i materialslaget Plast. Förpackningsslaget ”PET-flaskor med pant” ska därför ses som en delmängd till ”Plast, inklusive PET-flaskor med pant”. I förpackningsslaget ingår endast PET-flaskor som ingår i det svenska pantsystemet. Vid rapportering till EU redovisas inte PET-flaskor separat utan endast som en del av ”Plast, inklusive PET-flaskor med pant”.

tabellinnehåll: Materialåtervinning, ton , förpackningsslag: PET-flaskor med pant

Från referensår 2020 ingår PET-flaskor i materialslaget Plast. Förpackningsslaget ”PET-flaskor med pant” ska därför ses som en delmängd till ”Plast, inklusive PET-flaskor med pant”. I förpackningsslaget ingår endast PET-flaskor som ingår i det svenska pantsystemet. Vid rapportering till EU redovisas inte PET-flaskor separat utan endast som en del av ”Plast, inklusive PET-flaskor med pant”.

tabellinnehåll: Tillförd mängd, ton , förpackningsslag: PET-flaskor med pant

Från referensår 2020 ingår PET-flaskor i materialslaget Plast. Förpackningsslaget ”PET-flaskor med pant” ska därför ses som en delmängd till ”Plast, inklusive PET-flaskor med pant”. I förpackningsslaget ingår endast PET-flaskor som ingår i det svenska pantsystemet. Vid rapportering till EU redovisas inte PET-flaskor separat utan endast som en del av ”Plast, inklusive PET-flaskor med pant”.

tabellinnehåll: Materialåtervinning, procent , förpackningsslag: PET-flaskor med pant

För referensår 2020 har ”Materialåtervinning, procent” reviderats till 82 procent (tidigare 86 procent). Detta efter att en uppgiftslämnare inkommit med uppdaterade uppgifter.

tabellinnehåll: Materialåtervinning, procent , förpackningsslag: Järnbaserad metall (stål)

Från och med referensår 2020 finns det separata materialåtervinningsmål för metallförpackningsavfall av järn respektive aluminium. Därför delas metallförpackningar upp på två förpackningsslag ”Järnbaserad metall (stål)” och ”Aluminium, inklusive pantburkar”. Vilket gör att de inte är jämförbara med tidigare år.

tabellinnehåll: Materialåtervinning, ton , förpackningsslag: Järnbaserad metall (stål)

Från och med referensår 2020 finns det separata materialåtervinningsmål för metallförpackningsavfall av järn respektive aluminium. Därför delas metallförpackningar upp på två förpackningsslag ”Järnbaserad metall (stål)” och ”Aluminium, inklusive pantburkar”. Vilket gör att de inte är jämförbara med tidigare år.

tabellinnehåll: Tillförd mängd, ton , förpackningsslag: Järnbaserad metall (stål)

Från och med referensår 2020 finns det separata materialåtervinningsmål för metallförpackningsavfall av järn respektive aluminium. Därför delas metallförpackningar upp på två förpackningsslag ”Järnbaserad metall (stål)” och ”Aluminium, inklusive pantburkar”. Vilket gör att de inte är jämförbara med tidigare år.

tabellinnehåll: Materialåtervinning, procent , förpackningsslag: Aluminium, inklusive pantburkar

Så kallade importburkar (privatimporterade burkar utan svensk pantsymbol), insamlade inom insamlingssystemet för metallförpackningar, redovisas i förpackningsslaget ”Aluminium, inklusive pantburkar”. De räknas inte med i förpackningsslaget ”Pantburkar av aluminium”. I det förpackningsslaget räknas endast svenska pantburkar med. Mängden importburkar ingår som en okänd delmängd i förpackningsslaget ”Aluminium, inklusive pantburkar”.

Från och med referensår 2020 finns det separata materialåtervinningsmål för metallförpackningsavfall av järn respektive aluminium. Därför delas metallförpackningar upp på två förpackningsslag ”Järnbaserad metall (stål)” och ”Aluminium, inklusive pantburkar”. Vilket gör att de inte är jämförbara med tidigare år.

tabellinnehåll: Materialåtervinning, ton , förpackningsslag: Aluminium, inklusive pantburkar

Så kallade importburkar (privatimporterade burkar utan svensk pantsymbol), insamlade inom insamlingssystemet för metallförpackningar, redovisas i förpackningsslaget ”Aluminium, inklusive pantburkar”. De räknas inte med i förpackningsslaget ”Pantburkar av aluminium”. I det förpackningsslaget räknas endast svenska pantburkar med. Mängden importburkar ingår som en okänd delmängd i förpackningsslaget ”Aluminium, inklusive pantburkar”.

Från och med referensår 2020 finns det separata materialåtervinningsmål för metallförpackningsavfall av järn respektive aluminium. Därför delas metallförpackningar upp på två förpackningsslag ”Järnbaserad metall (stål)” och ”Aluminium, inklusive pantburkar”. Vilket gör att de inte är jämförbara med tidigare år.

tabellinnehåll: Tillförd mängd, ton , förpackningsslag: Aluminium, inklusive pantburkar

Så kallade importburkar (privatimporterade burkar utan svensk pantsymbol), insamlade inom insamlingssystemet för metallförpackningar, redovisas i förpackningsslaget ”Aluminium, inklusive pantburkar”. De räknas inte med i förpackningsslaget ”Pantburkar av aluminium”. I det förpackningsslaget räknas endast svenska pantburkar med. Mängden importburkar ingår som en okänd delmängd i förpackningsslaget ”Aluminium, inklusive pantburkar”.

Från och med referensår 2020 finns det separata materialåtervinningsmål för metallförpackningsavfall av järn respektive aluminium. Därför delas metallförpackningar upp på två förpackningsslag ”Järnbaserad metall (stål)” och ”Aluminium, inklusive pantburkar”. Vilket gör att de inte är jämförbara med tidigare år.

tabellinnehåll: Materialåtervinning, procent , förpackningsslag: Pantburkar av aluminium

Från referensår 2020 ingår pantburkar av aluminium i materialslaget ”Aluminium, inklusive pantburkar”. Förpackningsslaget ”Pantburkar av aluminium” ska därför ses som en delmängd till ”Aluminium, inklusive pantburkar”. I förpackningsslaget ”Pantburkar av aluminium” ingår endast burkar som ingår i pantsystemet. Vid rapportering till EU redovisas inte pantburkar separat utan endast som en del av ”Aluminium, inklusive pantburkar”. Från och med referensår 2017 är det beslutat att så kallade importburkar (privatimporterade burkar utan svensk pantsymbol) som lämnas in till pantsystemet inte ska ingå i statistiken över materialåtervunna pantburkar av aluminium.

tabellinnehåll: Materialåtervinning, ton , förpackningsslag: Pantburkar av aluminium

Från referensår 2020 ingår pantburkar av aluminium i materialslaget ”Aluminium, inklusive pantburkar”. Förpackningsslaget ”Pantburkar av aluminium” ska därför ses som en delmängd till ”Aluminium, inklusive pantburkar”. I förpackningsslaget ”Pantburkar av aluminium” ingår endast burkar som ingår i pantsystemet. Vid rapportering till EU redovisas inte pantburkar separat utan endast som en del av ”Aluminium, inklusive pantburkar”. Från och med referensår 2017 är det beslutat att så kallade importburkar (privatimporterade burkar utan svensk pantsymbol) som lämnas in till pantsystemet inte ska ingå i statistiken över materialåtervunna pantburkar av aluminium.

tabellinnehåll: Tillförd mängd, ton , förpackningsslag: Pantburkar av aluminium

Från referensår 2020 ingår pantburkar av aluminium i materialslaget ”Aluminium, inklusive pantburkar”. Förpackningsslaget ”Pantburkar av aluminium” ska därför ses som en delmängd till ”Aluminium, inklusive pantburkar”. I förpackningsslaget ”Pantburkar av aluminium” ingår endast burkar som ingår i pantsystemet. Vid rapportering till EU redovisas inte pantburkar separat utan endast som en del av ”Aluminium, inklusive pantburkar”. Från och med referensår 2017 är det beslutat att så kallade importburkar (privatimporterade burkar utan svensk pantsymbol) som lämnas in till pantsystemet inte ska ingå i statistiken över materialåtervunna pantburkar av aluminium.

tabellinnehåll: Materialåtervinning, procent , förpackningsslag: Trä

Rapporteringen av materialåtervinningen av träförpackningar förändrades från och med 2020. Tidigare ingick reparation av träförpackningar för återanvändning i ”Materialåtervinning, ton”. Det gäller inte från och med 2020. Reparation av träförpackningar för återanvändning ingår däremot i beräkningen av materialåtervinningsgraden, ”Materialåtervinning, procent”.
Materialåtervinningsgraden beräknas, från och med 2020, i enlighet med EU:s regler, genom: (materialåtervinning + reparation) / (tillförd mängd + reparation). Materialåtervinningen går därför inte att jämföra mellan åren.

tabellinnehåll: Materialåtervinning, ton , förpackningsslag: Trä

Rapporteringen av materialåtervinningen av träförpackningar förändrades från och med 2020. Tidigare ingick reparation av träförpackningar för återanvändning i ”Materialåtervinning, ton”. Det gäller inte från och med 2020. Reparation av träförpackningar för återanvändning ingår däremot i beräkningen av materialåtervinningsgraden, ”Materialåtervinning, procent”.
Materialåtervinningsgraden beräknas, från och med 2020, i enlighet med EU:s regler, genom: (materialåtervinning + reparation) / (tillförd mängd + reparation). Materialåtervinningen går därför inte att jämföra mellan åren.

tabellinnehåll: Tillförd mängd, ton , förpackningsslag: Trä

Rapporteringen av materialåtervinningen av träförpackningar förändrades från och med 2020. Tidigare ingick reparation av träförpackningar för återanvändning i ”Materialåtervinning, ton”. Det gäller inte från och med 2020. Reparation av träförpackningar för återanvändning ingår däremot i beräkningen av materialåtervinningsgraden, ”Materialåtervinning, procent”.
Materialåtervinningsgraden beräknas, från och med 2020, i enlighet med EU:s regler, genom: (materialåtervinning + reparation) / (tillförd mängd + reparation). Materialåtervinningen går därför inte att jämföra mellan åren.

tabellinnehåll: Materialåtervinning, procent , förpackningsslag: Trä

För referensår 2021 redovisas inte ”Tillförd mängd, ton” och ”Materialåtervinning, ton” eftersom uppgifterna saknas eller är för osäkra. Eftersom uppgifterna inte redovisas går inte ”Materialåtervinning, procent” att beräkna.

tabellinnehåll: Materialåtervinning, ton , förpackningsslag: Plast, inklusive PET-flaskor med pant

För referensår 2020 har ”Materialåtervinning, ton” reviderats till 83 400 ton (tidigare 84 500 ton). Detta efter att en uppgiftslämnare inkommit med uppdaterade uppgifter.

tabellinnehåll: Materialåtervinning, ton , förpackningsslag: PET-flaskor med pant

För referensår 2020 har ”Materialåtervinning, ton” reviderats till 22 800 ton (tidigare 23 900 ton). Detta efter att en uppgiftslämnare inkommit med uppdaterade uppgifter

tabellinnehåll: Materialåtervinning, ton , förpackningsslag: Trä

För referensår 2021 redovisas inte ”Materialåtervinning, ton” eftersom uppgifterna saknas eller är för osäkra.

tabellinnehåll: Tillförd mängd, ton , förpackningsslag: Trä

För referensår 2021 redovisas inte ”Tillförd mängd, ton” eftersom uppgifterna saknas eller är för osäkra.