Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Behandlat avfall efter typ av behandling och avfallsslag. Vartannat år 2010 - 2020

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Avfallstatistik Naturvårdsverket, Naturvårdsverket
- -
Sandra Gralde Stålhandske, SCB
+46 010-479 40 93
Ja
2022-06-15
Behandlat avfall (ton):
ton
Behandlat avfall (ton):
Flöde
Behandlat avfall (ton):
Nej
Behandlat avfall (ton):
Nej
Naturvårdsverket
000004DK
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan01.1 lösningsmedelavfall , 01.2 surt, alkaliskt eller salthaltigt avfall , 01.3 oljeavfall ,

Valda 0 Totalt 34

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Tabellen har uppdaterats 2017-04-25 och 2018-06-14 med anledning av förändrad indelning av behandlingstyper. Hösten 2019 namnändrade Naturvårdsverket flera av behandlingstyperna och deras grupperingar. Det rör sig enbart om namnändringar, inte ändringar av själva innehållet. Två grupperingar ändrades.

FÖRBEHANDLING OCH SORTERING ändrades till FÖRBEREDNING INNAN ANNAN BEHANDLING och
ANNAN ÅTERVINNING ändrades till ÅTERVINNING PÅ ANNAT SÄTT.
Dessutom ändrades 4 behandlingstyper.
MATERIALÅTERVINNING ändrades till KONVENTIONELL MATERIALÅTERVINNING,
RÖTNING OCH KOMPOSTERING ändrades till BIOLOGISK BEHANDLING, ANNAN ÅTERVINNING INKL. DEPONITÄCKNING OCH
KONSTRUKTION ändrades till ANNAN ÅTERVINNING och
UTSLÄPP I VATTEN ELLER MARKBEHANDLING ändrades till ANNAT BORTSKAFFANDE.

behandlingstyp

BIOLOGISK BEHANDLING

Biologisk behandling utgörs av rötning och kompostering.

FÖRBRÄNNING MED ENERGIÅTERVINNING

Förbränning med energiåtervinning avser behandlingskod R1 (användning som bränsle).

FÖRBRÄNNING UTAN ENERGIÅTERVINNING

Förbränning utan energiåtervinning avser behandlingskod D10 (förbränning på land).

ANNAT BORTSKAFFANDE

Annat bortskaffande utgörs av utsläpp i vatten eller markbehandling.