Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Utsläpp av luftföroreningar från jordbruk efter delsektor. År 1990 - 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Johan Genberg, Naturvårdsverket
+46 010-698 13 02
Veronica Eklund, SCB
+46 010-479 43 41
Ja
2023-12-12
Ämne:
Enhet varierar med ämne
Ämne:
Flöde
Ämne:
Nej
Ämne:
Nej
Naturvårdsverket
000001ET
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanKväveoxider (NOx) (t) , Flyktiga organiska ämnen, exkl. metan (NMVOC) (t) , Svaveldioxid (SO2) (t) ,

Valda 0 Totalt 26

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanJORDBRUK, TOTALT , DJURS FODERSMÄLTNING, TOTALT , - Får och getter (CRF 3A) ,

Valda 0 Totalt 26

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1990 , 1991 , 1992 ,

Valda 1 Totalt 33

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Där .. förekommer, detta indikerar att värdet är noll.