Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Utsläpp av växthusgaser från el och fjärrvärme typ av växthusgas och bränsletyp. År 1990 - 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Katarina Wärmark, Naturvårdsverket
+46 010 698 13 59
Veronica Eklund, SCB
+46 010-479 43 41
Ja
2023-12-14
El och fjärrvärme:
kg/kiloton/ton
El och fjärrvärme:
Flöde
El och fjärrvärme:
Nej
El och fjärrvärme:
Nej
Naturvårdsverket
000006UG
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanTotala Växthusgaser (kt CO2-ekv.) , Fossil koldioxid (CO2) (kt) , Biogen koldioxid (CO2) från bränslen (kt) ,

Valda 0 Totalt 7

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanEL OCH FJÄRRVÄRME, TOTALT , - Avfall och övrigt (CRF 1A1a) , - Avfall (CRF 1A1a) ,

Valda 0 Totalt 8

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1990 , 1991 , 1992 ,

Valda 1 Totalt 33

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Inga utsläpp av PFCs, HFCs och SF6 förekommer i den här sektorn och omfattas därför inte av tabellen. Där .. förekommer, indikerar detta att värdet är noll eller sekretessbelagt. Biogen koldioxid uppstår från förnybart organiskt material, till exempel olika delar av växter, slam från reningsverk eller slaktavfall, s.k. biobränslen. Biobränslen kan vara gasformiga som biogas, flytande som etanol eller fasta som till exempel ved, spannmål och träpellets. Torv räknas inte som ett biobränsle. Utsläppen av växthusgaser uppdaterades den 15 mars 2023 pga. en övergång från att använda ”Global Warming Potentials” från Fourth Assessment Report (AR4) till Fifth Assessment Report (AR5) enligt rapporteringsriktlinjer från Europeiska Unionen. Mer information hittar ni här