Statistikdatabasen
Utsläpp av växthusgaser från el och fjärrvärme efter växthusgas och bränsletyp. År 1990 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

växthusgas Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

bränsletyp Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 29 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga utsläpp av PFCs, HFCs och SF6 förekommer i den här sektorn och omfattas därför inte av tabellen.
Där .. förekommer, indikerar detta att värdet är noll eller sekretessbelagt.
Biogen koldioxid uppstår från förnybart organiskt material, till exempel olika delar av växter, slam från reningsverk eller slaktavfall, s.k. biobränslen. Biobränslen kan vara gasformiga som biogas, flytande som etanol eller fasta som till exempel ved, spannmål och träpellets. Torv räknas inte som ett biobränsle.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-12-12
Kontakt
Wärmark Katarina, Naturvårdsverket
+46 010 698 13 59
Katarina.Warmark@naturvardsverket.se

Veronica Eklund, SCB
+46 010-479 43 41
veronica.eklund@scb.se

Enhet
El och fjärrvärme:
kg/kiloton/ton
Datatyp
El och fjärrvärme:
Flöde
Kalenderkorrigerad
El och fjärrvärme:
Nej
Säsongsrensad
El och fjärrvärme:
Nej
Skapad datum
2020-10-31
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Naturvårdsverket
Matris
000001DQ