Statistikdatabasen
Utsläpp från kommunala avloppsreningsverk av tungmetaller efter reningsmetod/avrinningsregion och substans. Vartannat år 2014 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

reningsmetod/avrinningsregion Markera minst ett värde

substans Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

vartannat år Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-07-01
Kontakt
Alexander Dimberg, SCB
+46 010-479 44 17
alexander.dimberg@scb.se

Julia Hytteborn, SCB
+46 010-479 44 11
julia.hytteborn@scb.se

Enhet
Utsläpp från kommunala avloppsreningsverk av tungmetaller:
kg
Datatyp
Utsläpp från kommunala avloppsreningsverk av tungmetaller:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Utsläpp från kommunala avloppsreningsverk av tungmetaller:
Nej
Säsongsrensad
Utsläpp från kommunala avloppsreningsverk av tungmetaller:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Naturvårdsverket
Matris
00000216