Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Kommunala avloppsreningsverk: In- och utgående mängder och reningsgrad efter fördelningsvariabel och substans. Vartannat år 2014 - 2020

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Alexander Dimberg, SCB
+46 010-479 44 17
Ja
2022-11-17
Ingående mängder, ton, m3:
ton, m3
Utgående mängder, ton, m3:
ton, m3
Reningsgrad, procent:
procent
Genomsnittliga halter, mg/l:
mg/l
Ingående mängder, ton, m3:
Flöde
Utgående mängder, ton, m3:
Flöde
Reningsgrad, procent:
Flöde
Genomsnittliga halter, mg/l:
Flöde
Ingående mängder, ton, m3:
Nej
Utgående mängder, ton, m3:
Nej
Reningsgrad, procent:
Nej
Genomsnittliga halter, mg/l:
Nej
Ingående mängder, ton, m3:
Nej
Utgående mängder, ton, m3:
Nej
Reningsgrad, procent:
Nej
Genomsnittliga halter, mg/l:
Nej
Naturvårdsverket
000000P9
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Obligatoriskt
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

2018-05-08 Tabellen är korrigerad