Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Utsläpp från industri (A-verksamhet) efter bransch och substans. Vartannat år 2014 - 2020

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Alexander Dimberg, SCB
+46 010-479 44 17
Ja
2022-11-17
Utsläpp vid inland:
ton
Utsläpp vid kust:
ton
Utsläpp vid inland och kust, totalt:
ton
Utsläpp vid inland:
Flöde
Utsläpp vid kust:
Flöde
Utsläpp vid inland och kust, totalt:
Flöde
Utsläpp vid inland:
Nej
Utsläpp vid kust:
Nej
Utsläpp vid inland och kust, totalt:
Nej
Utsläpp vid inland:
Nej
Utsläpp vid kust:
Nej
Utsläpp vid inland och kust, totalt:
Nej
Naturvårdsverket
000000OA
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Sökfält för att markera värden i listanGruvindustri , Järn, stål, metallindustri , Kemisk industri ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Inga fotnoter finns