Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Produktion och användning av slam från reningsverk efter region och användningskategori. Vartannat år 2014 - 2020

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Alexander Dimberg, SCB
+46 010-479 44 17
Ja
2022-11-17
Ton torrsubstans:
ton
Andel av nettoproduktion:
procent
Ton torrsubstans:
Flöde
Andel av nettoproduktion:
Flöde
Ton torrsubstans:
Nej
Andel av nettoproduktion:
Nej
Ton torrsubstans:
Nej
Andel av nettoproduktion:
Nej
Naturvårdsverket
000000IK
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Sökfält för att markera värden i listan00 Riket , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Valda 0 Totalt 22

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listansumma användning (produktion) , åkermark , skogsmark ,

Valda 0 Totalt 12

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Inga fotnoter finns