Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Näst bästa parti efter partisympati (bästa parti). (Urvalsundersökning, se fotnoter.) Mätmånad 2010M11 - 2023M05

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Leonora Uddhammar, SCB
+46 010-479 41 44
Ja
2023-06-07
Procentskattning:
procent
Felmarginal, ±:
procentenheter
Procentskattning:
Maj och november resp år
Felmarginal, ±:
Maj och november resp år
Procentskattning:
Stock
Felmarginal, ±:
Stock
Procentskattning:
Nej
Felmarginal, ±:
Nej
Procentskattning:
Nej
Felmarginal, ±:
Nej
SCB
000001IU
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanM , C , L ,

Valda 0 Totalt 11

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanM , C , L ,

Valda 0 Totalt 11

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2010M11 , 2011M05 , 2011M11 ,

Valda 1 Totalt 26

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Liberalerna hette Folkpartiet fram till november 2015. Från och med maj 2023 genomförs Partisympatiundersökningen i maj varje år. Innan 2023 genomfördes Partisympatiundersökningen i maj och november varje år.

tabellinnehåll

Procentskattning

Observera att Partisympatiundersökningen (PSU) bygger på intervjuer i ett stickprov som är ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval. De redovisade procenttalen är således skattningar varför hänsyn måste tas till osäkerheten i dessa då slutsatser dras. Osäkerheten uttrycks som felmarginal och är beroende både av procenttalets storlek och av antalet intervjuade i redovisningsgruppen - ju fler intervjuade desto mindre felmarginal. Det intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer. Partisympatifördelningar är inte direkt jämförbara med valresultat bl.a. eftersom frågorna ej gäller partival utan bästa parti. Partisympati (bästa parti) mätts med följande frågor: Fråga 1 Är det något av de politiska partierna som står dig närmare än de andra? Om JA: Fråga 2: Vilket parti är det? Annars: Fråga 3: Men vilket parti har du störst sympati för? Svaren på frågorna 2 och 3 bildar tillsammans partisympati.

Felmarginal, ±

Felmarginalen är lika med procentskattningens dubbla standardavvikelse. Det intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen blir således ett 95-procentigt konfidensintervall d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer.