Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Valresultat om det varit val idag (PSU). (Urvalsundersökning, se fotnoter.) Mätmånad 1972M11 - 2023M05

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Leonora Uddhammar, SCB
+46 010-479 41 44
Ja
2023-06-01
Val idag, procent:
procent
Förändring från RV, procentenheter:
procentenheter
Förändring förra PSU, procentenheter:
procentenheter
Felmarginal, ±:
procentenheter
Val idag, procent:
Maj och november resp år
Förändring från RV, procentenheter:
Maj och november resp år
Förändring förra PSU, procentenheter:
Maj och november resp år
Felmarginal, ±:
Maj och november resp år
Val idag, procent:
Stock
Förändring från RV, procentenheter:
Stock
Förändring förra PSU, procentenheter:
Stock
Felmarginal, ±:
Stock
Val idag, procent:
Nej
Förändring från RV, procentenheter:
Nej
Förändring förra PSU, procentenheter:
Nej
Felmarginal, ±:
Nej
Val idag, procent:
Nej
Förändring från RV, procentenheter:
Nej
Förändring förra PSU, procentenheter:
Nej
Felmarginal, ±:
Nej
SCB
ME0201B1
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanC , L , M ,

Valda 0 Totalt 14

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1972M11 , 1973M02 , 1973M05 ,

Valda 1 Totalt 101

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Korrigering 2015-06-05: Justerade skattningar Liberalerna hette Folkpartiet fram till november 2015. År 2020 justerades viktningen för val idag-skattningen och partisympatiskattningen och samma metod tillämpas. I denna tabell har tidigare resultat räknats om tillbaka till 2010 med justerad metod. Tidigare publicerade resultat finns redovisade i ”Diagram Partisympati 2010–2019, ny och tidigare metod”. För mer information om viktningen se kvalitetsdeklaration för respektive år samt metodrapport ”Justerad skattningsmetod i Partisympatiundersökningen En beskrivning av de metodjusteringar som implementerats i maj 2020”. Båda dokumenten finns under Partisympatiundersökningen (PSU). Från och med maj 2023 genomförs Partisympatiundersökningen i maj varje år. Innan 2023 genomfördes Partisympatiundersökningen i maj och november varje år.

tabellinnehåll

Val idag, procent

Observera att Partisympatiundersökningen (PSU) bygger på intervjuer i ett stickprov som är ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval. De redovisade procenttalen är således skattningar varför hänsyn måste tas till osäkerheten i dessa då slutsatser dras. Osäkerheten uttrycks som felmarginal och är beroende både av procenttalets storlek och av antalet intervjuade i redovisningsgruppen - ju fler intervjuade desto mindre felmarginal. Det intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer. Frågetyp: Vilket parti skulle du rösta på om det vore riksdagsval någon av de närmaste dagarna?

Förändring från RV, procentenheter

Observera att Partisympatiundersökningen (PSU) bygger på intervjuer i ett stickprov som är ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval. De redovisade procenttalen är således skattningar varför hänsyn måste tas till osäkerheten i dessa då slutsatser dras. Osäkerheten uttrycks som felmarginal och är beroende både av procenttalets storlek och av antalet intervjuade i redovisningsgruppen - ju fler intervjuade desto mindre felmarginal. Det intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer. Frågetyp: Vilket parti skulle du rösta på om det vore riksdagsval någon av de närmaste dagarna?

Förändring förra PSU, procentenheter

Observera att Partisympatiundersökningen (PSU) bygger på intervjuer i ett stickprov som är ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval. De redovisade procenttalen är således skattningar varför hänsyn måste tas till osäkerheten i dessa då slutsatser dras. Osäkerheten uttrycks som felmarginal och är beroende både av procenttalets storlek och av antalet intervjuade i redovisningsgruppen - ju fler intervjuade desto mindre felmarginal. Det intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer. Frågetyp: Vilket parti skulle du rösta på om det vore riksdagsval någon av de närmaste dagarna?

Felmarginal, ±

Felmarginalen är lika med skattningens dubbla standardavvikelse. Det intervall som bildas av skattningen ± felmarginalen blir således ett 95-procentigt konfidensintervall d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer. Felmarginalen gäller här för både procenttals- och förändringsskattningen eftersom PSU har delvis samma urval från gång till gång.