Statistikdatabasen
Europaparlamentsval - röstberättigade efter region och medborgarskap. Valår 1995 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

medborgarskap

Totalt 2 Valda

Sök

valår Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

region
Ny regional indelning fr. o. m. 1999-01-01. Delar av Södertälje kommun (kod 0181) bildar en ny kommun - Nykvarn (kod 0140)
region
Ny regional indelning fr. o. m. 2003-01-01. Delar av Uppsala kommun (kod 0380) bildar en ny kommun - Knivsta (kod 0330).
medborgarskap
utländska medborgare
Utländska medborgare är unionsmedborgare som fyller 18 år senast på valdagen, som är folkbokförda i Sverige och som senast 30 dagar före valdagen skriftligen hos skattemyndigheten anmält sin önskan att tas upp i röstlängd samt försäkrat att de inte kommer att rösta i en annan medlemsstat.
valår
1995
Den 1 januari 1995 blev Finland, Sverige och Österrike medlemmar i den Europeiska unionen. Den 17 september 1995 genomförde Sverige val till Europaparlamentet. Finland och Österrike hade motsvarande val 1996. I övriga medlemsstater ägde valet rum 1994.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-07-04
Kontakt
Richard Öhrvall, SCB
+46 010-479 41 58
richard.ohrvall@scb.se

Valstatistik, SCB
+46 010-479 44 10
valstatistik@scb.se

Enhet
Europaparlamentsval - röstberättigade:
antal
Datatyp
Europaparlamentsval - röstberättigade:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Europaparlamentsval - röstberättigade:
Nej
Säsongsrensad
Europaparlamentsval - röstberättigade:
Nej
Skapad datum
2020-10-20
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
ME0109B2