Statistikdatabasen
Europaparlamentsval - erhållna mandat efter parti. Valår 1995 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

parti

Totalt 12 Valda

Sök

valår Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

valår
2009
Den 1 december 2009 trädde Lissabonfördraget i kraft. Enligt fördraget får Sverige får 20 platser i parlamentet, dvs. ytterligare två mandat. Dessa två mandat tillfaller Piratpartiet respektive Socialdemokraterna. Den statistik som redovisas här avser de 18 mandat som tillsattes efter valet 2009.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-07-04
Kontakt
Richard Öhrvall, SCB
+46 010-479 41 58
richard.ohrvall@scb.se

Valstatistik, SCB
+46 010-479 44 10
valstatistik@scb.se

Enhet
Mandat i Europaparlamentet:
antal
Referenstid
Mandat i Europaparlamentet:
Valår
Datatyp
Mandat i Europaparlamentet:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Mandat i Europaparlamentet:
Nej
Säsongsrensad
Mandat i Europaparlamentet:
Nej
Skapad datum
2020-10-20
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
ME0109A2