Statistikdatabasen
Valda kandidater i riksdagsval efter kön, ålder och avhopp. Antal och andelar. Mandatperiod 2002-2006 - 2014-2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder

Totalt 5 Valda

Sök

status Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

årsintervall Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

ålder
Med ålder avses ålder den 31 december vid respektive valår.
ålder
Med ålder avses ålder den 31 december vid respektive valår.
status
Redovisningen avser avhopp bland kandidater som valdes in vid det ursprungliga valtillfället. Eventuella ersättare som kommit in under mandatperioden ingår inte i redovisningarna.
status
Redovisningen avser avhopp bland kandidater som valdes in vid det ursprungliga valtillfället. Eventuella ersättare som kommit in under mandatperioden ingår inte i redovisningarna.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-01-16
Kontakt
Jonas Olofsson, SCB
+46 010-479 47 18
jonas.olofsson@scb.se

Valstatistik, SCB
+46 010-479 44 10
valstatistik@scb.se

Enhet
Antal valda:
antal
Andel valda:
procent
Referenstid
Antal valda:
Mandatperiod
Andel valda:
Mandatperiod
Datatyp
Antal valda:
Flöde
Andel valda:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal valda:
Nej
Andel valda:
Nej
Säsongsrensad
Antal valda:
Nej
Andel valda:
Nej
Skapad datum
2020-10-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
ME0107AZ