Statistikdatabasen
Valdeltagande i reigonfullmäktigval. Valår 1973 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region Markera minst ett värde

Totalt 25 Valda

Sök

valår Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Gotland är en landstingsfri kommun. Före 1998 var även Göteborg och Malmö landstingsfria kommuner. 1998 ändrades valkretsarna för landsting. Kristianstads och Malmöhus läns landsting sammanfördes med Malmö kommun till Skåne läns landsting. Göteborgs och Bohusläns landsting sammanfördes med Göteborgs kommun, Älvsborgs läns och Skaraborgs läns landsting till Västra Götalands läns landsting. Mullsjö och Habo kommuner som tidigare tillhört Skaraborgs län fördes över till Jönköpings län och därmed också till Jönköpings läns landsting. Jämförelse över tid kan inte göras. Från och med valet 2006 räknas Heby kommun Uppsala län. Tidigare tillhörde Heby Västmanlands län.
valår
2010
Landstingsfullmäktigvalet i Västra Götalands län överklagades och omval utlystes. Omvalet genomfördes den 15 maj 2011. Här återges valdeltagandet vid det ordinarie valet 2010. Valdeltagandet i omvalet till landstingsfullmäktige i Västra Götaland 2011 var 44,1 procent.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2018-11-21
Kontakt
Jonas Olofsson, SCB
+46 010-479 47 18
jonas.olofsson@scb.se

Valstatistik, SCB
+46 010-479 44 10
valstatistik@scb.se

Enhet
Valdeltagande, procent:
andel, procent
Referenstid
Valdeltagande, procent:
Valår
Datatyp
Valdeltagande, procent:
Stock
Kalenderkorrigerad
Valdeltagande, procent:
Nej
Säsongsrensad
Valdeltagande, procent:
Nej
Skapad datum
2020-10-20
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
ME0104C4