Statistikdatabasen
Riksdagsval - erhållna mandat efter region och parti. Valår 1973 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

parti

Totalt 9 Valda

Sök

valår Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

region
Vid 1994 års val ändrades valkretsindelningen. Fyrstadskretsen och Malmöhus läns valkrets delades upp och bildade Malmö kommuns valkrets, Malmöhus läns norra samt Malmöhus läns södra valkrets. Jämförelser över tid kan ej göras. 1998 namnändrades vissa riksdagsvalkretsar enligt följande. Kristianstads läns valkrets blev Skåne läns norra och östra valkrets, Malmöhus läns norra blev Skåne läns västra valkrets och Malmöhus läns södra blev Skåne läns södra valkrets. Bohusläns valkrets blev Västra Götalands läns västra, Älvsborgs läns norra blev Västra Götalands läns norra, Älvsborgs läns södra blev Västra Götalands läns södra och Skaraborgs läns blev Västra Götalands läns östra valkrets. Från Skaraborgs läns valkrets flyttade kommunerna Mullsjö och Habo till Jönköpings läns valkrets. Kopparbergs läns valkrets blev Dalarnas läns valkrets. Riksdagen beslutade 2005-11-30 att Heby kommun skall överföras från Västmanlands län till Uppsala län 2007-01-01.
parti
Kristdemokraterna
I 1998 års val återfinns Kristdemokratiska Samhällspartiet (tidigare Kristen Demokratisk Samling) under sitt nya namn Kristdemokraterna (Kd).
Vänsterpartiet
Från och med 1991 års val återfinns Vänsterpartiet Kommunisterna under sitt nya namn Vänsterpartiet (V).
valår
1985
Vid 1985 års val samverkade centerpartiet med Kristdemokratiska Samlingspartiet under beteckningen centern. KDS röster redovisades således under centerpartiet.
parti
Liberalerna
I 2018 års val återfinns Liberalerna (tidigare Folkpartiet liberalerna, FP) under sitt nya namn Liberalerna (L).
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-01-25
Kontakt
Jonas Olofsson, SCB
+46 010-479 47 18
jonas.olofsson@scb.se

Valstatistik, SCB
+46 010-479 44 10
valstatistik@scb.se

Enhet
Mandat i riksdagen:
antal
Referenstid
Mandat i riksdagen:
Valår
Datatyp
Mandat i riksdagen:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Mandat i riksdagen:
Nej
Säsongsrensad
Mandat i riksdagen:
Nej
Skapad datum
2020-10-20
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
ME0104C3