Statistikdatabasen
Regionfullmäktigval - valresultat efter region och parti mm. Antal och andelar. Valår 1973 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region

parti mm Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök

valår Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

region
Gotland är en landstingsfri kommun. Före 1998 var även Göteborg och Malmö landstingsfria kommuner. 1998 ändrades valkretsarna för landsting. Kristianstads och Malmöhus läns landsting sammanfördes med Malmö kommun till Skåne läns landsting. Göteborgs och Bohusläns landsting sammanfördes med Göteborgs kommun, Älvsborgs läns och Skaraborgs läns landsting till Västra Götalands läns landsting. Mullsjö och Habo kommuner som tidigare tillhört Skaraborgs län fördes över till Jönköpings län och därmed också till Jönköpings läns landsting. Jämförelse över tid kan inte göras. Från och med valet 2006 räknas Heby kommun Uppsala län. Tidigare tillhörde Heby Västmanlands län.
region
Gotland är en landstingsfri kommun. Före 1998 var även Göteborg och Malmö landstingsfria kommuner. 1998 ändrades valkretsarna för landsting. Kristianstads och Malmöhus läns landsting sammanfördes med Malmö kommun till Skåne läns landsting. Göteborgs och Bohusläns landsting sammanfördes med Göteborgs kommun, Älvsborgs läns och Skaraborgs läns landsting till Västra Götalands läns landsting. Mullsjö och Habo kommuner som tidigare tillhört Skaraborgs län fördes över till Jönköpings län och därmed också till Jönköpings läns landsting. Jämförelse över tid kan inte göras. Från och med valet 2006 räknas Heby kommun Uppsala län. Tidigare tillhörde Heby Västmanlands län.
parti mm
I de valresultat som redovisas här ingår Sverigedemokraterna i kategorin ”Övriga partier” från och med 1988 års val till och med 1998 års val.
parti mm
I de valresultat som redovisas här ingår Sverigedemokraterna i kategorin ”Övriga partier” från och med 1988 års val till och med 1998 års val.
region
En kommun har upphört under tidsperioden. Det är Bara kommun som 1976 slogs samman med Svedala kommun och bildade en ny kommun, vilken också den fick namnet Svedala kommun. Ett antal nya kommuner har tillkommit under tidsperioden. 2002 är Knivsta ny kommun i valet. Knivsta har brutits ut ur Uppsala kommun. 1998 är Nykvarn ny kommun i valet. Nykvarn har brutits ut ur Södertälje kommun. 1994 är Bollebygd och Lekeberg nya kommuner i valet. Bollebygd har brutits ut ur Borås kommun och Lekeberg har brutits ut ur Örebro kommun. 1991 är Gnesta och Trosa nya kommuner i valet. Gnesta och Trosa har brutits ut ur Nyköpings kommun. 1982 är Salem, Österåker, Essunga, Malå och Bjurholm nya kommuner i valet. Salem har brutits ut ur Botkyrka kommun, Österåker har brutits ut ur Vaxholms kommun, Essunga har brutits ut ur Vara kommun, Malå har brutits ut ur Norsjö kommun och Bjurholm har brutits ut ur Vännäs kommun. 1979 är Vadstena och Dorotea nya kommuner i valet. Vadstena har brutits ut ur Motala kommun och Dorotea har brutits ut ur Åsele kommun.
region
En kommun har upphört under tidsperioden. Det är Bara kommun som 1976 slogs samman med Svedala kommun och bildade en ny kommun, vilken också den fick namnet Svedala kommun. Ett antal nya kommuner har tillkommit under tidsperioden. 2002 är Knivsta ny kommun i valet. Knivsta har brutits ut ur Uppsala kommun. 1998 är Nykvarn ny kommun i valet. Nykvarn har brutits ut ur Södertälje kommun. 1994 är Bollebygd och Lekeberg nya kommuner i valet. Bollebygd har brutits ut ur Borås kommun och Lekeberg har brutits ut ur Örebro kommun. 1991 är Gnesta och Trosa nya kommuner i valet. Gnesta och Trosa har brutits ut ur Nyköpings kommun. 1982 är Salem, Österåker, Essunga, Malå och Bjurholm nya kommuner i valet. Salem har brutits ut ur Botkyrka kommun, Österåker har brutits ut ur Vaxholms kommun, Essunga har brutits ut ur Vara kommun, Malå har brutits ut ur Norsjö kommun och Bjurholm har brutits ut ur Vännäs kommun. 1979 är Vadstena och Dorotea nya kommuner i valet. Vadstena har brutits ut ur Motala kommun och Dorotea har brutits ut ur Åsele kommun.
parti mm
Kristdemokraterna
I 1998 års val återfinns Kristdemokratiska Samhällspartiet (tidigare Kristen Demokratisk Samling) under sitt nya namn Kristdemokraterna (Kd).
Vänsterpartiet
Från och med 1991 års val återfinns Vänsterpartiet Kommunisterna under sitt nya namn Vänsterpartiet (V).
övriga partier
Ny Demokrati redovisas under Övriga partier 1991 och 1994. För Ny Demokratis valresultat 1991 och 1994 hänvisas till publikationsserien Allmänna valen 1991 och Allmänna valen 1994.
valår
2010
Landstingsfullmäktigvalen 2011 i Västra Götalands län överklagades och omval utlystes. Omvalet genomfördes den 15 maj 2011. Resultaten som redovisas här avser omvalet i Västra Götalands läns landsting 2011. För resultat från det ordinarie valet 2010, se Allmänna valen 2010, del 2 (finns tillgänglig på www.scb.se).
parti mm
Liberalerna
I 2018 års val återfinns Liberalerna (tidigare Folkpartiet liberalerna, FP) under sitt nya namn Liberalerna (L).
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2018-11-21
Kontakt
Jonas Olofsson, SCB
+46 010-479 47 18
jonas.olofsson@scb.se

Valstatistik, SCB
+46 010-479 44 10
valstatistik@scb.se

Enhet
Antal röster:
antal röster
Andel röster (av giltiga röster):
andel röster
Datatyp
Antal röster:
Flöde
Andel röster (av giltiga röster):
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal röster:
Nej
Andel röster (av giltiga röster):
Nej
Säsongsrensad
Antal röster:
Nej
Andel röster (av giltiga röster):
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
ME0104B4