Statistikdatabasen
Regionfullmäktigval - röstberättigade efter regioner och medborgarskap. Valår 1973 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

medborgarskap

Totalt 2 Valda

Sök

valår Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

region
Gotland är en landstingsfri kommun. Före 1998 var även Göteborg och Malmö landstingsfria kommuner. 1998 ändrades valkretsarna för landsting. Kristianstads och Malmöhus läns landsting sammanfördes med Malmö kommun till Skåne läns landsting. Jämförelse över tid kan ej göras. Göteborgs och Bohusläns landsting sammanfördes med Göteborgs kommun, Älvsborgs läns och Skaraborgs läns landsting till Västra Götalands läns landsting. Mullsjö och Habo kommuner fördes dock över till Jönköpings läns landsting. Jämförelse över tid kan ej göras. Riksdagen beslutade 2005-11-30 att Heby kommun skall överföras från Västmanlands län till Uppsala län 2007-01-01.
region
2002 är Knivsta ny kommun i valet. Knivsta har brutits ut ur Uppsala kommun.
1998 är Nykvarn ny kommun i valet. Nykvarn har brutits ut ur Södertälje kommun.
1994 är Bollebygd och Lekeberg nya kommuner i valet. Bollebygd har brutits ut ur Borås kommun och Lekeberg har brutits ut ur Örebro kommun.
1991 är Gnesta och Trosa nya kommuner i valet. Gnesta och Trosa har brutits ut ur Nyköpings kommun. 1982 är Salem, Österåker, Essunga, Malå och Bjurholm nya kommuner i valet. Salem har brutits ut ur Botkyrka kommun, Österåker har brutits ut ur Vaxholms kommun, Essunga har brutits ut ur Vara kommun, Malå har brutits ut ur Norsjö kommun och Bjurholm har brutits ut ur Vännäs kommun. 1979 är Vadstena och Dorotea nya kommuner i valet. Vadstena har brutits ut ur Motala kommun och Dorotea har brutits ut ur Åsele kommun. 1976 har Svedala och Bara kommuner slagits samman till en kommun benämnd Svedala.
medborgarskap
Utländska medborgare har kunnat rösta vid val till kommun- och landstingsfullmäktige från och med 1976 års val. Från och med valet 1976 till och med valet 1994 måste utländska medborgare oavsett medborgarskapsland ha varit folkbokförda i Sverige den 1 november de tre åren närmast före valåret och fylla 18 år senast på valdagen för att få rösta. Från och med valen 1998 gäller andra rösträttsregler för utländska medborgare vid val till kommun- och landstingsfullmäktige. Medborgare i någon av Europeiska unionens medlemsstater samt medborgare från Island och Norge har rösträtt om de fyller 18 år senast på valdagen och är folkbokförda i Sverige 30 dagar före valdagen. För medborgare från andra stater gäller att de måste fylla 18 år senast på valdagen och vara folkbokförda i landet tre år i följd före valdagen. Vid riksdagsval krävs svenskt medborgarskap.
valår
2010
Landstingsfullmäktigvalet i Västra Götalands län överklagades och omval utlystes. Omvalet genomfördes den 15 maj 2011. Här återges antalet röstberättigade från det ordinarie valet 2010. Antalet röstberättigade i omvalet till Västra Götalands läns landsting 2011 var 1 246 191 personer, varav 65 367 var utländska medborgare.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2018-11-21
Kontakt
Jonas Olofsson, SCB
+46 010-479 47 18
jonas.olofsson@scb.se

Valstatistik, SCB
+46 010-479 44 10
valstatistik@scb.se

Enhet
Regionfullmäktigval - röstberättigade:
antal
Datatyp
Regionfullmäktigval - röstberättigade:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Regionfullmäktigval - röstberättigade:
Nej
Säsongsrensad
Regionfullmäktigval - röstberättigade:
Nej
Skapad datum
2020-11-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
ME0104A9