Statistikdatabasen
Kommunfullmäktigval - röstberättigade efter region och medborgarskap. Valår 1973 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

medborgarskap

Totalt 2 Valda

Sök

valår Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

region
2002 är Knivsta ny kommun i valet. Knivsta har brutits ut ur Uppsala kommun.
1998 är Nykvarn ny kommun i valet. Nykvarn har brutits ut ur Södertälje kommun.
1994 är Bollebygd och Lekeberg nya kommuner i valet. Bollebygd har brutits ut ur Borås kommun och Lekeberg har brutits ut ur Örebro kommun.
1991 är Gnesta och Trosa nya kommuner i valet. Gnesta och Trosa har brutits ut ur Nyköpings kommun. 1982 är Salem, Österåker, Essunga, Malå och Bjurholm nya kommuner i valet. Salem har brutits ut ur Botkyrka kommun, Österåker har brutits ut ur Vaxholms kommun, Essunga har brutits ut ur Vara kommun, Malå har brutits ut ur Norsjö kommun och Bjurholm har brutits ut ur Vännäs kommun. 1979 är Vadstena och Dorotea nya kommuner i valet. Vadstena har brutits ut ur Motala kommun och Dorotea har brutits ut ur Åsele kommun. 1976 har Svedala och Bara kommuner slagits samman till en kommun benämnd Svedala.
region
1998 flyttades Mullsjö och Habo kommuner från Skaraborgs län till Jönköpings län. Riksdagen beslutade 2005-11-30 att Heby kommun skall överföras från Västmanlands län till Uppsala län 2007-01-01.
medborgarskap
Utländska medborgare har kunnat rösta vid val till kommun- och landstingsfullmäktige från och med 1976 års val. Från och med valet 1976 till och med valet 1994 måste utländska medborgare oavsett medborgarskapsland ha varit folkbokförda i Sverige den 1 november de tre åren närmast före valåret och fylla 18 år senast på valdagen för att få rösta. Från och med valen 1998 gäller andra rösträttsregler för utländska medborgare vid val till kommun- och landstingsfullmäktige. Medborgare i någon av Europeiska unionens medlemsstater samt medborgare från Island och Norge har rösträtt om de fyller 18 år senast på valdagen och är folkbokförda i Sverige 30 dagar före valdagen. För medborgare från andra stater gäller att de måste fylla 18 år senast på valdagen och vara folkbokförda i landet tre år i följd före valdagen. Vid riksdagsval krävs svenskt medborgarskap.
valår
1979
Valet i kommunfullmäktige i Hallsberg överklagades och omval utlystes. Omvalet genomfördes den 1 juni 1980. Vid omvalet användes samma röstlängd som vid det ordinarie valet.
1985
Valen till kommunfullmäktige i Borgholm och Åre överklagades och omval utlystes. Omvalen genomfördes den 16 mars 1986. Vid omvalen användes samma röstlängd som vid de ordinarie valen.
2002
Valet i kommunfullmäktige i Orsa överklagades och omval utlystes. Omvalet genomfördes den 16 mars 2003. Här återges antalet röstberättigade vid det ordinarie valet 2002. Antalet röstberättigade i omvalet till kommunfullmäktige 2003 var i Orsa 5 413 personer, av vilka 93 var utländska medborgare.
2010
Kommunfullmäktigvalet i Örebro överklagades och omval utlystes i den nordöstra valkretsen. Omvalet genomfördes den 15 maj 2011. Här återges antalet röstberättigade vid det ordinarie valet 2010. Antalet röstberättigade i Örebro med hänsyn tagen till omvalet till kommunfullmäktige i Örebros nordöstra valkrets 2011 var 105 587 personer, varav 4 153 var utländska medborgare. Antalet röstberättigade i Örebros nordöstra valkrets var vid omvalet 27 645 personer.
2014
Uppdatering 2019-11-11: Kommunfullmäktigevalet i Båstad överklagades och omval ägde rum den 10 maj 2015. De uppgifter som här redovisas avser det ordinarie valet. Valdeltagandet vid omvalet i Båstad var 63,6 procent.
2018
Uppdatering 2019-06-18: Valet till kommunfullmäktige i Falun överklagades och omval ägde rum den 7 april 2019. De uppgifter som här redovisas avser omvalet.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-06-18
Kontakt
Jonas Olofsson, SCB
+46 010-479 47 18
jonas.olofsson@scb.se

Valstatistik, SCB
+46 010-479 44 10
valstatistik@scb.se

Enhet
Kommunfullmäktigval - röstberättigade:
antal
Datatyp
Kommunfullmäktigval - röstberättigade:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Kommunfullmäktigval - röstberättigade:
Nej
Säsongsrensad
Kommunfullmäktigval - röstberättigade:
Nej
Skapad datum
2020-10-20
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
ME0104A8