Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Medborgarundersökningen del c: Medborgarnas syn på inflytande i kommunen efter kommun och kön. År 2010 - 2020

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Sofia Holsendahl, SCB
+46 010-479 61 13
Nej
2020-12-21
Betygsindex/Medelbetyg:
index
Felmarginaler:
procent
Låga betyg(1-4):
betyg
Mellan betyg(5-7):
betyg
Höga betyg(8-10):
betyg
Andel svar:
andel
Antal svar:
antal
Betygsindex/Medelbetyg:
År
Felmarginaler:
År
Låga betyg(1-4):
År
Mellan betyg(5-7):
År
Höga betyg(8-10):
År
Andel svar:
År
Antal svar:
År
Betygsindex/Medelbetyg:
Medel
Felmarginaler:
Låga betyg(1-4):
Mellan betyg(5-7):
Höga betyg(8-10):
Andel svar:
Antal svar:
Betygsindex/Medelbetyg:
Nej
Felmarginaler:
Nej
Låga betyg(1-4):
Nej
Mellan betyg(5-7):
Nej
Höga betyg(8-10):
Nej
Andel svar:
Nej
Antal svar:
Nej
Betygsindex/Medelbetyg:
Nej
Felmarginaler:
Nej
Låga betyg(1-4):
Nej
Mellan betyg(5-7):
Nej
Höga betyg(8-10):
Nej
Andel svar:
Nej
Antal svar:
Nej
SCB
000000YD
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 7

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan0114 Upplands Väsby , 0115 Vallentuna , 0117 Österåker ,

Valda 0 Totalt 290

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanNII, HELHETEN , Hur nöjd är du med den insyn och det inflytande invånarna har över kommunens beslut och verksamheter? , Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på invånarnas möjligheter till insyn och inflytande? ,

Valda 0 Totalt 21

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2010 , 2011 , 2012 ,

Valda 1 Totalt 11

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Varje år erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning. Du hittar mer information om undersökningen här: SCB:s medborgarundersökning.

tabellinnehåll

Betygsindex/Medelbetyg

Fr C5:3 var formulerad ”Försök föreställa dig en ideal situation för invånarnas insyn och inflytande över kommunens verksamheter och beslut. Hur nära ett sådant ideal tycker du att invånarnas insyn och inflytande kommer i din kommun?”

Betygsindex/Medelbetyg

Resultaten analyseras med SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index (NKI). Analysmodellen är uppbyggd dels av ett mått på den totala nöjdheten och dels av ett antal frågeområden som återger delar av den undersökta verksamheten eller området. Resultaten redovisas dels efter betygsindex per frågeområde, dels medelbetyg per delfråga.

Felmarginaler

För att avgöra om skillnader i betygsindex är statistiskt säkerställda används följande förfarande: om intervallen (indexvärdet ± felmarginalen) för två indexvärden inte överlappar varandra är skillnaden mellan indexvärdena statistiskt säker¬ställd. Även om intervallen för två betygsindex tangerar varandra anses skillnaden vara statistiskt säkerställd.

Låga betyg(1-4)

Frågorna har besvarats på en 10-gradig skala på vilken 1–4 klassas som låga betyg, 5–7 som mellanbetyg och 8–10 som höga betyg.
Andel i % som visas kan ibland skilja sig med någon procentenhet mot de tabeller som levererats till kommunen. Skillnaden beror på hur tal avrundas när de visas i excel jämfört med i en databas

Mellan betyg(5-7)

Frågorna har besvarats på en 10-gradig skala på vilken 1–4 klassas som låga betyg, 5–7 som mellanbetyg och 8–10 som höga betyg.
Andel i % som visas kan ibland skilja sig med någon procentenhet mot de tabeller som levererats till kommunen. Skillnaden beror på hur tal avrundas när de visas i excel jämfört med i en databas

Höga betyg(8-10)

Frågorna har besvarats på en 10-gradig skala på vilken 1–4 klassas som låga betyg, 5–7 som mellanbetyg och 8–10 som höga betyg.
Andel i % som visas kan ibland skilja sig med någon procentenhet mot de tabeller som levererats till kommunen. Skillnaden beror på hur tal avrundas när de visas i excel jämfört med i en databas

Andel svar

Andel svarande per kommun

Antal svar

Antal svarande per kommun