Statistikdatabasen
Medborgardialog efter region. Mandatperiod 2010-2014 - 2014-2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

region Markera minst ett värde

Totalt 20 Valda

Sök

årsintervall Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2016-12-14
Kontakt
Jonas Olofsson, SCB
+46 010-479 47 18
jonas.olofsson@scb.se

Mikaela Järnbert, SCB
+46 010-479 42 43
mikaela.jarnbert@scb.se

Enhet
Medborgardialog: ja, 4 eller flera = 1, annars 0:
svar
Medborgardialog: ja, 1-3 = 1, annars 0:
svar
Medborgardialog: nej = 1, annars 0:
svar
Möjlighet att delta via landstingets webbplats: ja=1, nej=0:
svar
Referenstid
Medborgardialog: ja, 4 eller flera = 1, annars 0:
Mandatperiod
Medborgardialog: ja, 1-3 = 1, annars 0:
Mandatperiod
Medborgardialog: nej = 1, annars 0:
Mandatperiod
Möjlighet att delta via landstingets webbplats: ja=1, nej=0:
Mandatperiod
Datatyp
Medborgardialog: ja, 4 eller flera = 1, annars 0:
Flöde
Medborgardialog: ja, 1-3 = 1, annars 0:
Flöde
Medborgardialog: nej = 1, annars 0:
Flöde
Möjlighet att delta via landstingets webbplats: ja=1, nej=0:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Medborgardialog: ja, 4 eller flera = 1, annars 0:
Nej
Medborgardialog: ja, 1-3 = 1, annars 0:
Nej
Medborgardialog: nej = 1, annars 0:
Nej
Möjlighet att delta via landstingets webbplats: ja=1, nej=0:
Nej
Säsongsrensad
Medborgardialog: ja, 4 eller flera = 1, annars 0:
Nej
Medborgardialog: ja, 1-3 = 1, annars 0:
Nej
Medborgardialog: nej = 1, annars 0:
Nej
Möjlighet att delta via landstingets webbplats: ja=1, nej=0:
Nej
Skapad datum
2020-10-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
ME0002H7