Statistikdatabasen
Medborgarförslag efter region. Mandatperiod 2002-2006 - 2014-2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

region Markera minst ett värde

Totalt 20 Valda

Sök

årsintervall Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Korrigering 2016-12-14: Denna tabell var tidigare ofullständig. Regioner som har svarat ”Nej, möjligheten har aldrig funnits” har tidigare inte redovisats i tabellen.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2016-12-14
Kontakt
Jonas Olofsson, SCB
+46 010-479 47 18
jonas.olofsson@scb.se

Mikaela Järnbert, SCB
+46 010-479 42 43
mikaela.jarnbert@scb.se

Enhet
ja, möjlighet infördes innan aktuell mandatperiod = 1, annars 0:
svar
ja, möjlighet infördes under aktuell mandatperiod= 1, annars 0:
svar
nej = 1, annars 0:
svar
Antal inkomna förslag:
antal
Antal inkomna förslag som behandlats av fullmäktige:
antal
Antal inkomna förslag som bifallits:
antal
Referenstid
ja, möjlighet infördes innan aktuell mandatperiod = 1, annars 0:
Mandatperiod
ja, möjlighet infördes under aktuell mandatperiod= 1, annars 0:
Mandatperiod
nej = 1, annars 0:
Mandatperiod
Antal inkomna förslag:
Mandatperiod
Antal inkomna förslag som behandlats av fullmäktige:
Mandatperiod
Antal inkomna förslag som bifallits:
Mandatperiod
Datatyp
ja, möjlighet infördes innan aktuell mandatperiod = 1, annars 0:
Flöde
ja, möjlighet infördes under aktuell mandatperiod= 1, annars 0:
Flöde
nej = 1, annars 0:
Flöde
Antal inkomna förslag:
Flöde
Antal inkomna förslag som behandlats av fullmäktige:
Flöde
Antal inkomna förslag som bifallits:
Flöde
Kalenderkorrigerad
ja, möjlighet infördes innan aktuell mandatperiod = 1, annars 0:
Nej
ja, möjlighet infördes under aktuell mandatperiod= 1, annars 0:
Nej
nej = 1, annars 0:
Nej
Antal inkomna förslag:
Nej
Antal inkomna förslag som behandlats av fullmäktige:
Nej
Antal inkomna förslag som bifallits:
Nej
Säsongsrensad
ja, möjlighet infördes innan aktuell mandatperiod = 1, annars 0:
Nej
ja, möjlighet infördes under aktuell mandatperiod= 1, annars 0:
Nej
nej = 1, annars 0:
Nej
Antal inkomna förslag:
Nej
Antal inkomna förslag som behandlats av fullmäktige:
Nej
Antal inkomna förslag som bifallits:
Nej
Skapad datum
2020-10-20
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
ME0002HZ