Statistikdatabasen
Samverkansmöjligheter efter region. Mandatperiod 2006-2010 - 2014-2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

region Markera minst ett värde

Totalt 20 Valda

Sök

årsintervall Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

2017-02-28: för mandatperioden 2010-2014 kodades tidigare region som deltog i undersökningen men som inte svarat på frågan som "0". Detta har ändrats till "..".
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2017-02-28
Kontakt
Jonas Olofsson, SCB
+46 010-479 47 18
jonas.olofsson@scb.se

Mikaela Järnbert, SCB
+46 010-479 42 43
mikaela.jarnbert@scb.se

Enhet
Gemensam nämnd, ja=1, nej=0:
antal svar
Gemensamt aktiebolag ja=1, nej=0:
antal svar
Formaliserad avtalssamverkan ja=1, nej=0:
antal svar
Delegation enligt speciallagstiftning ja=1, nej=0:
antal svar
Gemensam upphandlingsorganisation ja=1, nej=0:
antal svar
Idéburet privat partnerskap, ja=1, nej=0:
antal svar
Har överenskommelse med civilsamhället, ja=1, nej=0:
antal svar
Offentligt privat partnerskap, ja=1, nej=0:
antal svar
Referenstid
Gemensam nämnd, ja=1, nej=0:
Mandatperiod
Gemensamt aktiebolag ja=1, nej=0:
Mandatperiod
Formaliserad avtalssamverkan ja=1, nej=0:
Mandatperiod
Delegation enligt speciallagstiftning ja=1, nej=0:
Mandatperiod
Gemensam upphandlingsorganisation ja=1, nej=0:
Mandatperiod
Idéburet privat partnerskap, ja=1, nej=0:
Mandatperiod
Har överenskommelse med civilsamhället, ja=1, nej=0:
Mandatperiod
Offentligt privat partnerskap, ja=1, nej=0:
Mandatperiod
Datatyp
Gemensam nämnd, ja=1, nej=0:
Flöde
Gemensamt aktiebolag ja=1, nej=0:
Flöde
Formaliserad avtalssamverkan ja=1, nej=0:
Flöde
Delegation enligt speciallagstiftning ja=1, nej=0:
Flöde
Gemensam upphandlingsorganisation ja=1, nej=0:
Flöde
Idéburet privat partnerskap, ja=1, nej=0:
Flöde
Har överenskommelse med civilsamhället, ja=1, nej=0:
Flöde
Offentligt privat partnerskap, ja=1, nej=0:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Gemensam nämnd, ja=1, nej=0:
Nej
Gemensamt aktiebolag ja=1, nej=0:
Nej
Formaliserad avtalssamverkan ja=1, nej=0:
Nej
Delegation enligt speciallagstiftning ja=1, nej=0:
Nej
Gemensam upphandlingsorganisation ja=1, nej=0:
Nej
Idéburet privat partnerskap, ja=1, nej=0:
Nej
Har överenskommelse med civilsamhället, ja=1, nej=0:
Nej
Offentligt privat partnerskap, ja=1, nej=0:
Nej
Säsongsrensad
Gemensam nämnd, ja=1, nej=0:
Nej
Gemensamt aktiebolag ja=1, nej=0:
Nej
Formaliserad avtalssamverkan ja=1, nej=0:
Nej
Delegation enligt speciallagstiftning ja=1, nej=0:
Nej
Gemensam upphandlingsorganisation ja=1, nej=0:
Nej
Idéburet privat partnerskap, ja=1, nej=0:
Nej
Har överenskommelse med civilsamhället, ja=1, nej=0:
Nej
Offentligt privat partnerskap, ja=1, nej=0:
Nej
Skapad datum
2020-10-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000001AX