Statistikdatabasen
Valfrihetssystem i kommunala verksamheter efter kommun (uppdateras ej). Mandatperiod 2002-2006 - 2010-2014
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

region Markera minst ett värde

Totalt 290 Valda

Sök

årsintervall Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2013-04-04
Kontakt
Jonas Olofsson, SCB
+46 010-479 47 18
jonas.olofsson@scb.se

Mikaela Järnbert, SCB
+46 010-479 42 43
mikaela.jarnbert@scb.se

Enhet
Kommun som svarat: ja, inom förskola = 1, annars 0:
svar
Kommun som svarat: ja, inom grundskola = 1, annars 0:
svar
Kommun som svarat: ja, inom gymnasieskola = 1, annars 0:
svar
Kommun som svarat: ja, inom individomsorg = 1, annars 0:
svar
Kommun som svarat: ja, inom omsorg av äldre = 1, annars 0:
svar
Kommun som svarat: ja, inom omsorg av personer med funktionsnedsättningar = 1,:
svar
Kommun som svarat: nej = 1, annars 0:
svar
Referenstid
Kommun som svarat: ja, inom förskola = 1, annars 0:
Mandatperiod
Kommun som svarat: ja, inom grundskola = 1, annars 0:
Mandatperiod
Kommun som svarat: ja, inom gymnasieskola = 1, annars 0:
Mandatperiod
Kommun som svarat: ja, inom individomsorg = 1, annars 0:
Mandatperiod
Kommun som svarat: ja, inom omsorg av äldre = 1, annars 0:
Mandatperiod
Kommun som svarat: ja, inom omsorg av personer med funktionsnedsättningar = 1,:
Mandatperiod
Kommun som svarat: nej = 1, annars 0:
Mandatperiod
Datatyp
Kommun som svarat: ja, inom förskola = 1, annars 0:
Flöde
Kommun som svarat: ja, inom grundskola = 1, annars 0:
Flöde
Kommun som svarat: ja, inom gymnasieskola = 1, annars 0:
Flöde
Kommun som svarat: ja, inom individomsorg = 1, annars 0:
Flöde
Kommun som svarat: ja, inom omsorg av äldre = 1, annars 0:
Flöde
Kommun som svarat: ja, inom omsorg av personer med funktionsnedsättningar = 1,:
Flöde
Kommun som svarat: nej = 1, annars 0:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Kommun som svarat: ja, inom förskola = 1, annars 0:
Nej
Kommun som svarat: ja, inom grundskola = 1, annars 0:
Nej
Kommun som svarat: ja, inom gymnasieskola = 1, annars 0:
Nej
Kommun som svarat: ja, inom individomsorg = 1, annars 0:
Nej
Kommun som svarat: ja, inom omsorg av äldre = 1, annars 0:
Nej
Kommun som svarat: ja, inom omsorg av personer med funktionsnedsättningar = 1,:
Nej
Kommun som svarat: nej = 1, annars 0:
Nej
Säsongsrensad
Kommun som svarat: ja, inom förskola = 1, annars 0:
Nej
Kommun som svarat: ja, inom grundskola = 1, annars 0:
Nej
Kommun som svarat: ja, inom gymnasieskola = 1, annars 0:
Nej
Kommun som svarat: ja, inom individomsorg = 1, annars 0:
Nej
Kommun som svarat: ja, inom omsorg av äldre = 1, annars 0:
Nej
Kommun som svarat: ja, inom omsorg av personer med funktionsnedsättningar = 1,:
Nej
Kommun som svarat: nej = 1, annars 0:
Nej
Skapad datum
2020-10-20
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
ME0002GB