Statistikdatabasen
Demokratifrågor och demokratiutveckling efter kommun. Mandatperiod 2002-2006 - 2014-2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

region Markera minst ett värde

Totalt 290 Valda

Sök

årsintervall Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Korrigering 2017-02-28: För mandatperioden 2010-2014 förekom tidigare felaktiga värden avseende de kommuner som hade en strategi för demokratifrågor/demokratiutveckling och de kommuner som hade avsatt medel för detsamma. Avseende samma mandatperiod kodades tidigare kommuner som deltog i undersökningen men som inte svarat på frågan som "0". Detta har ändrats till "..".
tabellinnehåll
Särskilt avsatta medel för demokratifrågor/demokratiutveckling: ja=1, nej=0
Korrigering 2016-12-14: Uppgifter om särskilt avsatta medel för demokratifrågor/demokratiutveckling har korrigerats avseende perioden 2006-2010.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2017-02-28
Kontakt
Jonas Olofsson, SCB
+46 010-479 47 18
jonas.olofsson@scb.se

Mikaela Järnbert, SCB
+46 010-479 42 43
mikaela.jarnbert@scb.se

Enhet
Politiskt organ som arbetar demokratifrågor/demokratiutveckling: ja=1, nej=0:
svar
Strategi för arbete med demokratifrågor/demokratiutveckling: ja=1, nej=0:
svar
Särskilt avsatta medel för demokratifrågor/demokratiutveckling: ja=1, nej=0:
svar
Referenstid
Politiskt organ som arbetar demokratifrågor/demokratiutveckling: ja=1, nej=0:
Mandatperiod
Strategi för arbete med demokratifrågor/demokratiutveckling: ja=1, nej=0:
Mandatperiod
Särskilt avsatta medel för demokratifrågor/demokratiutveckling: ja=1, nej=0:
Mandatperiod
Datatyp
Politiskt organ som arbetar demokratifrågor/demokratiutveckling: ja=1, nej=0:
Flöde
Strategi för arbete med demokratifrågor/demokratiutveckling: ja=1, nej=0:
Flöde
Särskilt avsatta medel för demokratifrågor/demokratiutveckling: ja=1, nej=0:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Politiskt organ som arbetar demokratifrågor/demokratiutveckling: ja=1, nej=0:
Nej
Strategi för arbete med demokratifrågor/demokratiutveckling: ja=1, nej=0:
Nej
Särskilt avsatta medel för demokratifrågor/demokratiutveckling: ja=1, nej=0:
Nej
Säsongsrensad
Politiskt organ som arbetar demokratifrågor/demokratiutveckling: ja=1, nej=0:
Nej
Strategi för arbete med demokratifrågor/demokratiutveckling: ja=1, nej=0:
Nej
Särskilt avsatta medel för demokratifrågor/demokratiutveckling: ja=1, nej=0:
Nej
Skapad datum
2020-10-20
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
ME0002ES