Statistikdatabasen
Beslut om medborgardialoger efter kommun. Mandatperiod 2010-2014 - 2014-2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region Markera minst ett värde

Totalt 290 Valda

Sök

årsintervall Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

I 2016 års undersökning efterfrågades om kommunen har tagit några beslut om arbete med medborgardialoger. I tidigare undersökningar efterfrågades istället om det fanns en strategi för genomförande av medborgardialoger i kommunen.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2016-12-14
Kontakt
Jonas Olofsson, SCB
+46 010-479 47 18
jonas.olofsson@scb.se

Mikaela Järnbert, SCB
+46 010-479 42 43
mikaela.jarnbert@scb.se

Enhet
Beslut om medborgardialoger, kommun som svarat: ja = 1, nej= 0:
svar
Referenstid
Beslut om medborgardialoger, kommun som svarat: ja = 1, nej= 0:
Mandatperiod
Datatyp
Beslut om medborgardialoger, kommun som svarat: ja = 1, nej= 0:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Beslut om medborgardialoger, kommun som svarat: ja = 1, nej= 0:
Nej
Säsongsrensad
Beslut om medborgardialoger, kommun som svarat: ja = 1, nej= 0:
Nej
Skapad datum
2020-10-20
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
ME0002EH