Statistikdatabasen
Medborgarförslag efter kommun. Mandatperiod 2002-2006 - 2014-2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

region Markera minst ett värde

Totalt 290 Valda

Sök

årsintervall Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

2017-02-28: för mandatperioden 2010-2014 kodades tidigare kommuner som deltog i undersökningen men som inte svarat på frågan som "0". Detta har ändrats till "..".
Korrigering 2018-02-23

Fel avseende resultaten för ett antal kommuner mandatperioden 2002-2006 har korrigerats.
tabellinnehåll
Antal inkomna förslag som bifallits
Korrigering 2016-12-14: Data för antal inkomna förslag som bifallits av fullmäktige i Storfors respektive Luleå har korrigerats för perioden 2006-2010.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2018-02-23
Kontakt
Jonas Olofsson, SCB
+46 010-479 47 18
jonas.olofsson@scb.se

Mikaela Järnbert, SCB
+46 010-479 42 43
mikaela.jarnbert@scb.se

Enhet
ja, möjlighet infördes innan aktuell mandatperiod = 1, annars 0:
svar
ja, möjlighet infördes under aktuell mandatperiod= 1, annars 0:
svar
nej, möjlighet togs bort under aktuell mandatperiod, nej = 1, annars 0:
svar
nej, möjligheten har aldrig funnits = 1, annars 0:
svar
Antal inkomna förslag:
antal
Antal inkomna förslag som behandlats av fullmäktige:
antal
Antal inkomna förslag som bifallits:
antal
Referenstid
ja, möjlighet infördes innan aktuell mandatperiod = 1, annars 0:
Mandatperiod
ja, möjlighet infördes under aktuell mandatperiod= 1, annars 0:
Mandatperiod
nej, möjlighet togs bort under aktuell mandatperiod, nej = 1, annars 0:
Mandatperiod
nej, möjligheten har aldrig funnits = 1, annars 0:
Mandatperiod
Antal inkomna förslag:
Mandatperiod
Antal inkomna förslag som behandlats av fullmäktige:
Mandatperiod
Antal inkomna förslag som bifallits:
Mandatperiod
Datatyp
ja, möjlighet infördes innan aktuell mandatperiod = 1, annars 0:
Flöde
ja, möjlighet infördes under aktuell mandatperiod= 1, annars 0:
Flöde
nej, möjlighet togs bort under aktuell mandatperiod, nej = 1, annars 0:
Flöde
nej, möjligheten har aldrig funnits = 1, annars 0:
Flöde
Antal inkomna förslag:
Flöde
Antal inkomna förslag som behandlats av fullmäktige:
Flöde
Antal inkomna förslag som bifallits:
Flöde
Kalenderkorrigerad
ja, möjlighet infördes innan aktuell mandatperiod = 1, annars 0:
Nej
ja, möjlighet infördes under aktuell mandatperiod= 1, annars 0:
Nej
nej, möjlighet togs bort under aktuell mandatperiod, nej = 1, annars 0:
Nej
nej, möjligheten har aldrig funnits = 1, annars 0:
Nej
Antal inkomna förslag:
Nej
Antal inkomna förslag som behandlats av fullmäktige:
Nej
Antal inkomna förslag som bifallits:
Nej
Säsongsrensad
ja, möjlighet infördes innan aktuell mandatperiod = 1, annars 0:
Nej
ja, möjlighet infördes under aktuell mandatperiod= 1, annars 0:
Nej
nej, möjlighet togs bort under aktuell mandatperiod, nej = 1, annars 0:
Nej
nej, möjligheten har aldrig funnits = 1, annars 0:
Nej
Antal inkomna förslag:
Nej
Antal inkomna förslag som behandlats av fullmäktige:
Nej
Antal inkomna förslag som bifallits:
Nej
Skapad datum
2020-10-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
ME0002ED