Statistikdatabasen
Kommunalförbund efter kommun (uppdateras ej). Mandatperiod 2006-2010 - 2010-2014
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region Markera minst ett värde

Totalt 290 Valda

Sök

årsintervall Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

årsintervall
2006-2010
Perioden 2006-2010 har tidigare felaktigt angivits till 2007-2010. Inga värden är ändrade.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2013-04-04
Kontakt
Jonas Olofsson, SCB
+46 010-479 47 18
jonas.olofsson@scb.se

Mikaela Järnbert, SCB
+46 010-479 42 43
mikaela.jarnbert@scb.se

Enhet
Antal kommunalförbund kommunen medverkar i:
antal
Referenstid
Antal kommunalförbund kommunen medverkar i:
Mandatperiod
Datatyp
Antal kommunalförbund kommunen medverkar i:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal kommunalförbund kommunen medverkar i:
Nej
Säsongsrensad
Antal kommunalförbund kommunen medverkar i:
Nej
Skapad datum
2020-10-20
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
ME0002E8