Statistikdatabasen
Flerpartistyrning efter kommun. Mandatperiod 2014-2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region Markera minst ett värde

Totalt 290 Valda

Sök

årsintervall Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2016-12-14
Kontakt
Jonas Olofsson, SCB
+46 010-479 47 18
jonas.olofsson@scb.se

Mikaela Järnbert, SCB
+46 010-479 42 43
mikaela.jarnbert@scb.se

Enhet
Flerpartistyrning: ja = 1, nej= 0:
antal svar
Referenstid
Flerpartistyrning: ja = 1, nej= 0:
Mandatperiod
Datatyp
Flerpartistyrning: ja = 1, nej= 0:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Flerpartistyrning: ja = 1, nej= 0:
Nej
Säsongsrensad
Flerpartistyrning: ja = 1, nej= 0:
Nej
Skapad datum
2020-10-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000019V