Statistikdatabasen
Nämndorganisation stadsdelar efter kommun. Mandatperiod 2002-2006 - 2014-2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

region Markera minst ett värde

Totalt 290 Valda

Sök

årsintervall Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

2017-02-28: för mandatperioden 2010-2014 kodades tidigare kommuner som deltog i undersökningen men som inte svarat på frågan som "0". Detta har ändrats till "..".
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2017-02-28
Kontakt
Jonas Olofsson, SCB
+46 010-479 47 18
jonas.olofsson@scb.se

Mikaela Järnbert, SCB
+46 010-479 42 43
mikaela.jarnbert@scb.se

Enhet
ja, heltäckande = 1, annars 0:
svar
ja, delvis täckande = 1, annars 0:
svar
nej = 1, annars 0:
svar
Referenstid
ja, heltäckande = 1, annars 0:
Mandatperiod
ja, delvis täckande = 1, annars 0:
Mandatperiod
nej = 1, annars 0:
Mandatperiod
Datatyp
ja, heltäckande = 1, annars 0:
Flöde
ja, delvis täckande = 1, annars 0:
Flöde
nej = 1, annars 0:
Flöde
Kalenderkorrigerad
ja, heltäckande = 1, annars 0:
Nej
ja, delvis täckande = 1, annars 0:
Nej
nej = 1, annars 0:
Nej
Säsongsrensad
ja, heltäckande = 1, annars 0:
Nej
ja, delvis täckande = 1, annars 0:
Nej
nej = 1, annars 0:
Nej
Skapad datum
2020-10-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
ME0002C2