Statistikdatabasen
Det politiska styret efter kommun. Mandatperiod 2002-2006 - 2014-2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

region Markera minst ett värde

Totalt 290 Valda

Sök

årsintervall Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

I 2016 års undersökning efterfrågades partier som ingår i det politiska styret i kommunen. I tidigare undersökningar efterfrågades istället de partier som ingick i den styrande majoriteten i kommunen.
årsintervall
2002-2006
Tabellen har korrigerats på grund av att felaktiga uppgifter lagts in för vilka partier som ingått i den styrande majoriteten.
Antal partier i majoritet påverkas inte av denna korrigering.
tabellinnehåll: Partier i politiska styret, antal , årsintervall: 2006-2010
Korrigerat värde 2013-08-15.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2016-12-14
Kontakt
Jonas Olofsson, SCB
+46 010-479 47 18
jonas.olofsson@scb.se

Mikaela Järnbert, SCB
+46 010-479 42 43
mikaela.jarnbert@scb.se

Enhet
Partier i politiska styret, antal:
antal
Centerpartiet ingår, ja=1, nej=0:
antal
Folkpartiet ingår, ja=1, nej=0:
antal
Kristdemokraterna ingår, ja=1, nej=0:
antal
Miljöpartiet ingår, ja=1, nej=0:
antal
Moderaterna ingår, ja=1, nej=0:
antal
Socialdemokraterna ingår, ja=1, nej=0:
antal
Sverigedemokraterna ingår, ja=1, nej=0:
antal
Vänsterpartiet ingår, ja=1, nej=0:
antal
Övriga partier i politiska styret, antal:
antal
Referenstid
Partier i politiska styret, antal:
Mandatperiod
Centerpartiet ingår, ja=1, nej=0:
Mandatperiod
Folkpartiet ingår, ja=1, nej=0:
Mandatperiod
Kristdemokraterna ingår, ja=1, nej=0:
Mandatperiod
Miljöpartiet ingår, ja=1, nej=0:
Mandatperiod
Moderaterna ingår, ja=1, nej=0:
Mandatperiod
Socialdemokraterna ingår, ja=1, nej=0:
Mandatperiod
Sverigedemokraterna ingår, ja=1, nej=0:
Mandatperiod
Vänsterpartiet ingår, ja=1, nej=0:
Mandatperiod
Övriga partier i politiska styret, antal:
Mandatperiod
Datatyp
Partier i politiska styret, antal:
Flöde
Centerpartiet ingår, ja=1, nej=0:
Flöde
Folkpartiet ingår, ja=1, nej=0:
Flöde
Kristdemokraterna ingår, ja=1, nej=0:
Flöde
Miljöpartiet ingår, ja=1, nej=0:
Flöde
Moderaterna ingår, ja=1, nej=0:
Flöde
Socialdemokraterna ingår, ja=1, nej=0:
Flöde
Sverigedemokraterna ingår, ja=1, nej=0:
Flöde
Vänsterpartiet ingår, ja=1, nej=0:
Flöde
Övriga partier i politiska styret, antal:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Partier i politiska styret, antal:
Nej
Centerpartiet ingår, ja=1, nej=0:
Nej
Folkpartiet ingår, ja=1, nej=0:
Nej
Kristdemokraterna ingår, ja=1, nej=0:
Nej
Miljöpartiet ingår, ja=1, nej=0:
Nej
Moderaterna ingår, ja=1, nej=0:
Nej
Socialdemokraterna ingår, ja=1, nej=0:
Nej
Sverigedemokraterna ingår, ja=1, nej=0:
Nej
Vänsterpartiet ingår, ja=1, nej=0:
Nej
Övriga partier i politiska styret, antal:
Nej
Säsongsrensad
Partier i politiska styret, antal:
Nej
Centerpartiet ingår, ja=1, nej=0:
Nej
Folkpartiet ingår, ja=1, nej=0:
Nej
Kristdemokraterna ingår, ja=1, nej=0:
Nej
Miljöpartiet ingår, ja=1, nej=0:
Nej
Moderaterna ingår, ja=1, nej=0:
Nej
Socialdemokraterna ingår, ja=1, nej=0:
Nej
Sverigedemokraterna ingår, ja=1, nej=0:
Nej
Vänsterpartiet ingår, ja=1, nej=0:
Nej
Övriga partier i politiska styret, antal:
Nej
Skapad datum
2020-11-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
ME0002CN