Statistikdatabasen
Förtroendevalda i kommuner efter ålder och kommun. Antal och andel. Mandatperiod 2011-2014 - 2015-2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

region

Totalt 291 Valda

Sök

årsintervall Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2016-03-23
Kontakt
Mikaela Järnbert, SCB
+46 010-479 42 43
mikaela.jarnbert@scb.se

Enhet
Förtroendevalda, antal:
antal
18-29 år, andel i procent:
procent
30-49 år, andel i procent:
procent
50-64 år, andel i procent:
procent
65 och äldre, andel i procent:
andel
Referenstid
Förtroendevalda, antal:
Mandatperiod
18-29 år, andel i procent:
Mandatperiod
30-49 år, andel i procent:
Mandatperiod
50-64 år, andel i procent:
Mandatperiod
65 och äldre, andel i procent:
Mandatperiod
Datatyp
Förtroendevalda, antal:
Flöde
18-29 år, andel i procent:
Flöde
30-49 år, andel i procent:
Flöde
50-64 år, andel i procent:
Flöde
65 och äldre, andel i procent:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Förtroendevalda, antal:
Nej
18-29 år, andel i procent:
Nej
30-49 år, andel i procent:
Nej
50-64 år, andel i procent:
Nej
65 och äldre, andel i procent:
Nej
Säsongsrensad
Förtroendevalda, antal:
Nej
18-29 år, andel i procent:
Nej
30-49 år, andel i procent:
Nej
50-64 år, andel i procent:
Nej
65 och äldre, andel i procent:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
ME0001AF