Statistikdatabasen
Förtroendevalda i kommuner efter parti, kön och bakgrundsvariabler. Antal och andel. Mandatperiod 2007-2010 - 2019-2022
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

parti

Totalt 10 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

bakgrundsvariabel Markera minst ett värde

årsintervall Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

I redovisningen saknas ett antal förtroendevalda i tabellen på grund av ofullständiga uppgifter. 2007-2010 rör det 27 förtroendevalda, 2011-2014 rör det 18 förtroendevalda och 2019-2022 rör det 36 förtroendevalda.
Bakgrundsvariabel utbildning
Endast förtroendevalda i åldern 18-74 år ingår i redovisningen.
Bakgrundsvariabel inkomstkvintiler
Inkomstklasserna är baserade på percentiler och redovisas i följande grupper: 0–20, 21–40, 41–60, 61–80, 81–100. De är beräknade utifrån hela Sveriges befolkning 18 år och äldre. De personer som saknat deklarerad inkomst eller av andra skäl inte deklarerat någon inkomst ingår ej i redovisningen.
I den ursprungliga publiceringen 2020-04-20 redovisades andelsuppgifterna med en decimal. 2020-06-12 ersattes dessa med motsvarande andelar utan decimal.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-06-12
Kontakt
Mikaela Järnbert, SCB
+46 010-479 42 43
mikaela.jarnbert@scb.se

Enhet
Förtroendevalda, antal:
antal
Förtroendevalda, andel i procent:
procent
Skillnad mot röstberättigad befolkning, procentenheter:
procentenheter
Könsfördelning bland förtroendevalda:
procent
Referenstid
Förtroendevalda, antal:
Mandatperiod
Förtroendevalda, andel i procent:
Mandatperiod
Skillnad mot röstberättigad befolkning, procentenheter:
Mandatperiod
Könsfördelning bland förtroendevalda:
Mandatperiod
Datatyp
Förtroendevalda, antal:
Flöde
Förtroendevalda, andel i procent:
Flöde
Skillnad mot röstberättigad befolkning, procentenheter:
Flöde
Könsfördelning bland förtroendevalda:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Förtroendevalda, antal:
Nej
Förtroendevalda, andel i procent:
Nej
Skillnad mot röstberättigad befolkning, procentenheter:
Nej
Könsfördelning bland förtroendevalda:
Nej
Säsongsrensad
Förtroendevalda, antal:
Nej
Förtroendevalda, andel i procent:
Nej
Skillnad mot röstberättigad befolkning, procentenheter:
Nej
Könsfördelning bland förtroendevalda:
Nej
Skapad datum
2021-01-16
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000MZ