Statistikdatabasen
Tabell 6.7 - Personer 16-79 år utsatta för hot efter familjesituation och ålder. År 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

familjesituation Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Metoden för NTU reviderades 2017. Resultaten som redovisas i den här tabellen är framtagna med den nya metoden, och är därför inte jämförbara med tidigare resultat från NTU (som är framtagna före metodbytet). För att läsa mer om metodbytet, se Nationella trygghetsundersökningen 2017. Teknisk rapport.
Personer som svarat ja på frågan: Hotade någon dig, på ett sådant sätt att du blev rädd under förra året (2018)?
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-06-10
Kontakt
Matilda Sydvart, SCB
+46 010-479 63 44
matilda.sydvart@scb.se

Enhet
Andelar i procent:
procent
Andelar i procent (konfidensintervall, nedre gräns):
procent
Andelar i procent (konfidensintervall, övre gräns):
procent
Datatyp
Andelar i procent:
Flöde
Andelar i procent (konfidensintervall, nedre gräns):
Flöde
Andelar i procent (konfidensintervall, övre gräns):
Flöde
Kalenderkorrigerad
Andelar i procent:
Nej
Andelar i procent (konfidensintervall, nedre gräns):
Nej
Andelar i procent (konfidensintervall, övre gräns):
Nej
Säsongsrensad
Andelar i procent:
Nej
Andelar i procent (konfidensintervall, nedre gräns):
Nej
Andelar i procent (konfidensintervall, övre gräns):
Nej
Skapad datum
2020-09-24
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000004M3