Statistikdatabasen
Tabell 6.4 - Personer 16-84 år utsatta för misshandel efter familjesituation och ålder. År 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

familjesituation Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Brottsförebyggande rådet (BRÅ), publicerad i SCB Jämställdhet.
Metoden för NTU reviderades 2017. Resultaten som redovisas i den här tabellen är framtagna med den nya metoden, och är därför inte jämförbara med tidigare resultat från NTU (som är framtagna före metodbytet). För att läsa mer om metodbytet, se Nationella trygghetsundersökningen 2017. Teknisk rapport.
Personer som svarat ja på frågan: Har någon med avsikt slagit, sparkat eller på annat sätt utsatt dig för fysiskt våld, så att du skadades eller så att det gjorde ont, under förra året (2018)?
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-06-11
Kontakt
Matilda Sydvart, SCB
+46 010-479 63 44
matilda.sydvart@scb.se

Enhet
Andel:
andel
Andel (konfidensintervall, nedre gräns):
andel
Andel (konfidensintervall, övre gräns):
andel
Referenstid
Andel:
År
Andel (konfidensintervall, nedre gräns):
År
Andel (konfidensintervall, övre gräns):
År
Datatyp
Andel:
Stock
Andel (konfidensintervall, nedre gräns):
Stock
Andel (konfidensintervall, övre gräns):
Stock
Kalenderkorrigerad
Andel:
Nej
Andel (konfidensintervall, nedre gräns):
Nej
Andel (konfidensintervall, övre gräns):
Nej
Säsongsrensad
Andel:
Nej
Andel (konfidensintervall, nedre gräns):
Nej
Andel (konfidensintervall, övre gräns):
Nej
Skapad datum
2020-09-24
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000004M0