Statistikdatabasen
Tabell 6.1, 6.1b, 6.2, 6.3 - Oro för att utsättas för brott och otrygghet vid utevistelser efter ålder. År 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

ålder Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Brottsförebyggande rådet (BRÅ), publicerad i SCB Jämställdhet.
Metoden för NTU reviderades 2017. Resultaten som redovisas i den här tabellen är framtagna med den nya metoden, och är därför inte jämförbara med tidigare resultat från NTU (som är framtagna före metodbytet). För att läsa mer om metodbytet, se Nationella trygghetsundersökningen 2017. Teknisk rapport.
Personer som svarar att de mycket ofta eller ganska ofta under det senaste året oroat sig för att utsättas för misshandel.
Personer som svarar att de mycket ofta eller ganska ofta under det senaste året oroat sig för att utsättas för våldtäkt /sexuella övergrepp.
Personer som svarat att de antingen känner sig ganska otrygga eller mycket otrygga eller att de inte går ut på grund av otrygghet.
Personer som svarat att de mycket ofta eller ganska ofta under det senaste året valt att ta en annan väg eller ett annat färdsätt på grund av oro att utsättas för brott.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-06-11
Kontakt
Matilda Sydvart, SCB
+46 010-479 63 44
matilda.sydvart@scb.se

Enhet
Oro för att utsättas för misshandel:
andel
Oro för att utsättas för misshandel (konfidensintervall, nedre gräns):
andel
Oro för att utsättas för misshandel (konfidensintervall, övre gräns):
andel
Känner oro för att utsättas för våldtäkt/sexuella övergrepp:
andel
Oro för våldtäkt/sexuella övergrepp (konfidensintervall, nedre gräns):
andel
Oro för våldtäkt/sexuella övergrepp (konfidensintervall, övre gräns):
andel
Otrygghet vid utevistelse sen kväll:
andel
Otrygghet vid utevistelse sen kväll (konfidensintervall, nedre gräns):
andel
Otrygghet vid utevistelse sen kväll (konfidensintervall, övre gräns):
andel
Väljer annan väg eller färdsätt pga oro att utsättas för brott:
andel
Väljer annan väg eller färdsätt (konfidensintervall, nedre gräns):
andel
Väljer annan väg eller färdsätt (konfidensintervall, övre gräns):
andel
Datatyp
Oro för att utsättas för misshandel:
Flöde
Oro för att utsättas för misshandel (konfidensintervall, nedre gräns):
Flöde
Oro för att utsättas för misshandel (konfidensintervall, övre gräns):
Flöde
Känner oro för att utsättas för våldtäkt/sexuella övergrepp:
Flöde
Oro för våldtäkt/sexuella övergrepp (konfidensintervall, nedre gräns):
Flöde
Oro för våldtäkt/sexuella övergrepp (konfidensintervall, övre gräns):
Flöde
Otrygghet vid utevistelse sen kväll:
Flöde
Otrygghet vid utevistelse sen kväll (konfidensintervall, nedre gräns):
Flöde
Otrygghet vid utevistelse sen kväll (konfidensintervall, övre gräns):
Flöde
Väljer annan väg eller färdsätt pga oro att utsättas för brott:
Flöde
Väljer annan väg eller färdsätt (konfidensintervall, nedre gräns):
Flöde
Väljer annan väg eller färdsätt (konfidensintervall, övre gräns):
Flöde
Kalenderkorrigerad
Oro för att utsättas för misshandel:
Nej
Oro för att utsättas för misshandel (konfidensintervall, nedre gräns):
Nej
Oro för att utsättas för misshandel (konfidensintervall, övre gräns):
Nej
Känner oro för att utsättas för våldtäkt/sexuella övergrepp:
Nej
Oro för våldtäkt/sexuella övergrepp (konfidensintervall, nedre gräns):
Nej
Oro för våldtäkt/sexuella övergrepp (konfidensintervall, övre gräns):
Nej
Otrygghet vid utevistelse sen kväll:
Nej
Otrygghet vid utevistelse sen kväll (konfidensintervall, nedre gräns):
Nej
Otrygghet vid utevistelse sen kväll (konfidensintervall, övre gräns):
Nej
Väljer annan väg eller färdsätt pga oro att utsättas för brott:
Nej
Väljer annan väg eller färdsätt (konfidensintervall, nedre gräns):
Nej
Väljer annan väg eller färdsätt (konfidensintervall, övre gräns):
Nej
Säsongsrensad
Oro för att utsättas för misshandel:
Nej
Oro för att utsättas för misshandel (konfidensintervall, nedre gräns):
Nej
Oro för att utsättas för misshandel (konfidensintervall, övre gräns):
Nej
Känner oro för att utsättas för våldtäkt/sexuella övergrepp:
Nej
Oro för våldtäkt/sexuella övergrepp (konfidensintervall, nedre gräns):
Nej
Oro för våldtäkt/sexuella övergrepp (konfidensintervall, övre gräns):
Nej
Otrygghet vid utevistelse sen kväll:
Nej
Otrygghet vid utevistelse sen kväll (konfidensintervall, nedre gräns):
Nej
Otrygghet vid utevistelse sen kväll (konfidensintervall, övre gräns):
Nej
Väljer annan väg eller färdsätt pga oro att utsättas för brott:
Nej
Väljer annan väg eller färdsätt (konfidensintervall, nedre gräns):
Nej
Väljer annan väg eller färdsätt (konfidensintervall, övre gräns):
Nej
Skapad datum
2020-09-24
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000004L7